A. J. SJÖGRENIN SEURAN TIEDOTUSBLOGI

A. J. SJÖGRENIN SEURAN TIEDOTUSBLOGI

torstai 11. maaliskuuta 2010

Hallitus kokoontui 18.3.2010

Seuramme hallitus kokoontui tutkimaan lähinnä vuosikokousasioita Iitin kirjastolle to 18.3.2010 klo 15.30. Vuosikokous tulee olemaan Iitin lukiolla huhtikuun lopussa (tarkempi päivä on vielä hiukan auki).
Tässä kokonaisuudessaan kokoukseen hyväksyttäväksi tuleva vuoden 2009 toimintakertomus:
A.J. Sjögrenin syntymästä tuli 8.5.2009 kuluneeksi 215 vuotta. Marraskuussa 1991 perustettu A. J. Sjögrenin seura on toiminut 18 vuotta. Seuran 18. toimintavuodesta 2009 kehittyi Sjögrenin kouluaikoja värittäneen Suomen sodan ja Haminan rauhan teemavuosi ”1808 – 1809” - niin retkeilyineen kuin esitelmineenkin.

Leila Mikkola im memoriam
A. J. Sjögrenin seuran aktiivinen jäsen Leila Mikkola menehtyi vuoden lopulla vakavaan sairauteen. Aina valmis talkoolainen Leila oli todella kiinnostunut Sjögrenistä. Hän osallistui seuran perustamisesta lähtien seminaareihin, kokouksiin, retkiin Sjögrenin jalanjäljillä niin Venäjällä kuin kotimaassakin viimeksi Savitaipaleen Europaeus-retkeen ja oli talvella 2009 ilmoittautunut jo Helsingin-retkellekin. Hän hankki tietoja molemmilla kotimaisilla, myös AJS:n päiväkirjoista. Kotiseuturakkaan Leilan muistoa seura kunnioitti adressilla.

Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana on vuonna 2009 toiminut Marja Pullinen, varapuheenjohtajana Matti Haukkapää ja sihteeri-rahastonhoitajana toimi Anja Tikkanen ja muina jäseninä Mirja Kivinen, Maija-Liisa Petsalo, Eeva Mäkinen, Matti Ristola, Tuula Heino ja Pentti Toivanen. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 3 kertaa.
Seuran sihteeri on huolehtinut myös rahaliikenteestä, ja kirjanpidon on hoitanut Mirja Helineva (Tili-Paulia). Tilintarkastajina ovat toimineet Virpi Närkki ja Timo Mikkola, varalla Leila Mikkola ja Erkki Mukula.

Vuosikokous Iitin kirjastolla 23.4.2009
Vuosikokousesitelmän piti Kuusankosken teatterin toiminnanjohtaja Pia Kleimola teemasta, miten paikallishistoria ja historian henkilöt ovat sovitettavissa näytelmäksi. Hän käsitteli myös vireillä olevaa aihetta ”AJS tutummaksi draaman keinoin”, johon hän on dramaturgisen työn asiantuntijana tutustunut yhdessä näytelmätekstiä kirjoittaneen ja muokanneen Laila Sepän ja seuran puheenjohtajan kanssa.

Toiminta
Marraskuun esitelmätilaisuus oli 26.11.2009 Iitin kirjastossa. Esitelmän piti fil.tohtori Kati Katajaisto aiheenaan ”Autonomia ajan kansallisen identiteetin murros”. Esitelmä käsitteli suomalaisten isänmaakäsityksen rakentumista. Stipendit jaettiin Lai-la Sepälle (draamtyöhön) ja Päivi Ronimus-Poukalle (väitöstyön viimeistelyyn).

Joulukuussa 9.12. seuran puheenjohtaja Marja Pullinen esitelmöi koulupoika Sjögrenistä Suomen sodan kokijana ja suomen kielisukulaisten tutkijana Iitin Pohjola-Nordenin ruotsalaisen ystäväyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa: 1809-merkkivuoden päättävässä Suomi-illassa Skånen Hässleholmissa. Kutsuttuina vieraina olivat matkalla mukana myös Olli Pasila ja Antti Pullinen Iitin kunnan ja AJS:läisten edustajina.

AJS:n syntymäpäivänä (8.5.) seuran hallituksen jäsenet pitivät perinteiset siivoustal-koot Iitin kirkolla Sjögrenin muistomerkin ympäristössä. Kukat vietiin myös Sitikkalaan kotimökin muistokivelle.

Kirkonkylän kesäkahvilavuoro seuralla oli perjantaista sunnuntaihin 10. – 12.7.2009. Yhä sentään on riittänyt talkooväkeä ja lahjoittajia yllätyspussituksiin ja kahvilavuoroihin sekä leipojiksi. Tyytyväisiä oltiin taas hovihankkijana toimivan Hannele Pirisen palveluihin. Seura muisti Hannelea hänen syntymäpäivänään. Kokonaistulos laskujen maksamisen jälkeen 1400 euroa. Hannele Pirisen täyttäessä 60 vuotta annettiin pieni lahja.

Retki Helsinkiin tutustumaan Suomen sota 1809 –näyttelyyn Kansallismuseoon tehtiin 24.2.2009. Samalla retkellä kävimme Kansallisuuksien museossa tutustumassa Castrenin saappaissa – näyttelyyn. Suomalais-ugrilaisten kansojen perinteestä ja Castrénin tutkimusmatkoista saatiin havainnollinen käsitys, kun museonjohtaja Ildikó Lehtinen sitä retkeläisille esitteli. Ildikó Lehtinen toimii myös MAC-seuran puheenjohtajana. Kierroksen päätteeksi ja kiitoksiksi ojennettiin iittiläisenä kansanperinne-terveisenä castrénilaisille – ja museolle – todella painavat tuomiset: neliosainen Aino Vallin Iitin ja Jaalan etymologis-kansatieteellinen sana- ja perinnekirja.

Syysretki tehtiin 18.9. Haminan rauha 1809 – 2009 juhlinnan merkeissä toteamalla, että Venäjän puolesta rauhansopimuksen Ruotsin kanssa oli allekirjoittanut silloinen ulkoministeri kreivi Nikolaj Petrovits Rumjantsev, jonka kirjastonhoitajaksi Sjögren 1820-luvun alussa Pietariin tultuaan pääsi – tämän yhteensattuman tiesi myös hyvin valmentautunut kaupunkikierroksen opas. Ortodoksihautausmaalle ulottunut kiertoajelu päättyi teatteriesitykseen ja teatteripäivälliseen Varvara-näytelmän parissa. Hami-nan valleilla sulkeutuivat AJS-seuran parin viime vuoden aikana tekemät Kaakkois-Suomen alueen linnoituksiin suuntautuneet tutustumiskierrokset, joille runsain joukoin on osallistuttu.

Elokuussa 19.8. kierreltiin pienellä joukolla Sjögrenin maisemissa Sitikkalassa pohjustamassa yhdessä Kotiseutuyhdistyksen kanssa myöhemmin tehtävää retkeä. AJS:n muistokiven ja Valkjärven rantojen tuntumasta päädyttiin Kymijoelle Pekka Perttolan kirkkoveneeseen. Sillä soudettiin kahlitussa Kaurakoskessa samaa, tosin leveäksi padottua uomaa, josta kulki Sjögrenin ajan lauttayhteys yli Kymijoen.

Dramatisointihankkeen idea on saada tekstiä näytelmälliseen versioon aiheena A.J. Sjögrenin elämä. Hanke sai lähtölaukauksensa, kun haettiin ja saatiin avustusta Suo-men Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahastolta 3000 €. Laila Seppä on aloittanut tekstin muokkaamisen. Aino Vallin rahasto antoi 500 euron apurahan.

Päiväkirjojen verkkoeditio: Jatkuu Helsingin yliopiston kirjastossa.

Tiedottaminen ja kotisivut
Vuoden aikana on toiminnasta tiedotettu jäsenkirjeellä ja Iitinseudun seurapalstalla. Julkisuutta on saatu myös Iitinseudussa kevään ja syksyn esitelmätilaisuuksien yhteydessä.
Kesällä sihteerimme Anja Tikkanen sai aikaan seuran blogisivut www.ajsjogren.blogspot.com . Siellä on pikkujuttuja seuran nykyisistä tapahtumista, linkkejä ja valokuvia kronologisessa järjestyksessä.Blogin alkamispäivä oli 20.7.2009. Samoin hän laati A.J: Sjögrenille ja seuralle kotisivut www.ajsjogren.weebly.com , jossa on pitkiä tarinoita ja runsaasti kuvia Sjögrenistä ja hänen toimintaansa kohdistuvasta tutkimuksesta. Seuran näkyvyys on saanut kiitosta, samoin sivujen tekijä.

Jäsenet ja jäsenyydet
Seuralla on kaksi kunniajäsentä: juhlavuonna 2001 nimetyt professori Michael Branch ja kunnallisneuvos Osmo Ristola.

Seuran jäsenmaksun maksaneita on 76 jäsentä; heistä 72 henkilöjäsentä ja 3 ainaisjäsentä sekä 1 yhteisöjäsen. A. J. Sjögrenin seura kuuluu jäsenenä Suomen kotiseutu-liittoon. M. A. Castrénin seura on postittanut tiedotteitaan seuralle.

Talous Seuran talous rakentui 10 euron jäsenmaksuille ja kesäkahvilatalkoiden tuloille. Avustuksia on saatu näytelmähankkeeseen.

18.3.2010 Hallitus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti