A. J. SJÖGRENIN SEURAN TIEDOTUSBLOGI

A. J. SJÖGRENIN SEURAN TIEDOTUSBLOGI

maanantai 29. huhtikuuta 2013

Aulis J. Joen syntymästä 100 vuotta

A.J. Sjögrenin omaelämäkerran suomentajan, professori ja orientalisti  Aulis J. Joen (1913 - 1989) syntymän muistoksi ja elämäntyön kunnioittamiseksi  suomalaisugrilainen seura järjesti 100-vuotisjuhlaseminaarin 19.4.2013. Samassa  seminaarissa juhlittavana oli myös professori Erkki Itkonen (1913 - 1992). Molemmat ovat  toimineet Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten  kielten ja kirjallisuuksien laitoksella vakinaisina professoreina. Aulis J. Joki toimi  suomalaisugrilaisen kielentutkimuksen professorina vuosina 1965 - 1977 ja Erkki Itkonen  hiemen aikaisemmin, eli vuosina 1956 - 1963.

Suomen kielen professorit ovat alusta asti olleet keskeisesti mukana paitsi luomassa ja  kehittämässä suomalaista kielitiedettä myös rakentamassa suomalaisten kansallista, kulttuurista ja valtiollistakin identiteettiä. Virkaanastujaisluennossaan ensimmäinen  suomen kielen ja kirjallisuuden professori Matthias Alexander Castrén (professorina  1851 - 1852) sanoi: "Kielen mukana ei seiso ja kaadu vain kansallinen kulttuurimme vaan  myös koko olemassaolomme kansana." Hänen seuraajansa Elias Lönnrot (professorina 1853 - 62)  rakensi työllään perustaa nykyiselle kirjakielelle ja suomenkieliselle kulttuurille.

Kansallisbiografian mukaan Aulis J. Joki oli sodanjälkeisen Suomen monipuolisimpia  kielentutkijoita, joka johdonmukaisesti jatkoi kansallista tutkimusperinnettä kahdella  keskeisellä saralla, fennougristiikassa ja altaistiikassa. Joen panos oli merkittävä myös  suomen kielen etymologisen tutkimuksen alalla. Ehkä kauskantoisin Joen saavutus oli Aasian-tutkimuksen vakiinnuttaminen Suomen akateemiseen järjestelmään luomalla perustan maan ainoalle ulkoeurooppalaisten alueiden opetus- ja tutkimuskeskukselle, Helsingin  yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitokselle.

Aulis J. Joki on suomentanut myös muita teoksia, kuten esimerkiksi italiankielestä "Marko  Polon matkat". 1. suomennettu painos ilmestyi 1957 ja 2. painos 2002.

Aulis J. Joen ääntä voimme yhä edelleen kuulla ja kuunnella Yle:n elävän arkiston  äänitteestä, jossa hän kertoo tutkimusmatkailija Kai Donnerin (1888 - 1935) matkoista.  Äänite on vuodelta 1962 ja äänitteen kesto on noin 18 minuuttia (Linkki ääniteeseen).

A.J. Sjögrenin omaelämäkerran suomentajakin on siis ollut merkittävä kielentutkija!
(Ritva K.)

maanantai 22. huhtikuuta 2013

Kevätsiivous tulee

Seuramme ystävät kokoontuvat Iitin Kirkonkylälle A.J. Sjögrenin puistikkoon muistokiven tuntumaan tekemään kevätsiivousta. Aika on 7.5.2013 klo 17. Tule mukaan ja tuo oma harava mukanasi! Lopuksi kahvittelut kesäkahvilassa.
Seuran hallitus kokoontuu samana päivänä klo 18 kesäkahvilassa.

Vuoden 2013 vuosikokous on pidettyVuosikokous pidettiin Iitin lukiolla 15.4.2013. Osallistujia oli 23 henkilöä. Puheenjohtajana toimi Olli Pasila. Päätöksiä tehtiin sopuisasti. Seuran toimintakertomus vuodelta 2012  esitteltiin ja hyväksyttiin. Tilinpäätöksen vuodelta 2012 esitteli hallituksen pj. Jaakko Helminen.  Tilinpäätös vahvistettiin ja päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille vuoden 2012 tileistä ja hallinnosta. 
Jäsenmaksut ovat olleet tähän asti: henkilöjäsen 10 €, yhteisöjäsen 35 € ja ainaisjäsen 70 €. Päätettiin pitää jäsenmaksut entisinä.
Sihteeri luki toimintasuunnitelman vuodelle 2013 ja se hyväksyttiin. (Seuran toimintasuunnitelma ja -kertomus löytyvät tästä blogista päiväyksellä 11.3.2013.) Talousarvion esitteli puheenjohtaja Jaakko Helminen: talousarvio hyväksyttiin.

Hallituksen erovuoroinen jäsen vuonna 2013 on Tuula Heino, joka ei halua jatkaa. Hallituksen jäsenyys on kolme vuotta ja erovuorossa on kolme kerrallaan. Tällä kertaa vain Tuula Heinon tilalle valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi Liisa Alatalo.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Virpi Närkki ja Timo Mikkola sekä varalle Juhani Närkki ja Risto Hannikainen.

sunnuntai 7. huhtikuuta 2013

Seuran vuosikokous on...

Seuramme vuosikokous pidetään Iitin lukiolla ma 15.4.2013 klo 18. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, joka alkaa klo 17.30. Lisäksi on Marja Pullisen esitelmä, jossa hän kertoo Sjögrenin ajan Pietarista teemalla "Suomalainen Pietari". Seuran tutustumisretki keväällä kohdistuu juuri niihin Pietarin rakennuksiin ja ympäristöihin, joissa A.J. Sjögren vaikutti.