A. J. SJÖGRENIN SEURAN TIEDOTUSBLOGI

A. J. SJÖGRENIN SEURAN TIEDOTUSBLOGI

Mikä seura?

A.J. Sjögrenin Seura ry on 1991 Iitissä perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on tuoda tunnetuksi A.J. Sjögrenin elämäntyötä ja merkitystä suomalaisen kulttuurin rakentajana. Samalla korostamme, että Anders Johan Sjögren syntyi Iitissä. Yhtenä tarkoituksena on myös edistää Sjögreniin kohdistuvaa tutkimusta.


A.J. Sjögrenin Seuran postiosoite: c/o Iitin kunnankirjasto, Kausansaarentie 3,  47400 Kausala

Hallituksen jäsenet 2015  ja heidän yhteystietoja 
Puheenjohtaja Jaakko Helminen: jaakko.o.helminen@gmail.com; 045-2794328
Varapuheenjohtaja Pentti Simonen: pentti.simonen@elisanet.fi
Sihteeri Ritva Mäkelä-Kurtto: jorma.kurtto@pp.inet.fi; 040-093 1771
Mailis Alaharju
Liisa Alatalo
Ritva Lahti
Eeva Mäkinen
Riku Rönnholm
Miska Vainonen

Asiantuntijat
Erikoisasiantuntija, kunniajäsen Marja Pullinen:  marja.pullinen@gmail.com; 040-7349167
Asiantuntija Päivi Laine (ent. Ronimus)

Rahastonhoitaja
Mirja Helineva: mirja@tilipaulia.fi

Bloginylläpitäjä
Anja Tikkanen: anjatikkanen@gmail.comVUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS


Vuosi 2018 oli EU:n kulttuuriperinnön teemavuosi
Marraskuussa 1991 perustettu A.J. Sjögrenin seura tuli vuonna 2018 toimineeksi 27 vuotta. A.J. Sjögrenin (1794 - 1855) syntymästä tuli 8.5.2018 kuluneeksi 224 vuotta. Vuonna 2018 seuran toiminta keskittyi A.J. Sjögrenin aikaisen henkisen ja aineellisen kulttuuriperinnön vaalimiseen ja esille tuomiseen.
Vuosi 2018 oli EU:n kulttuuriperinnön teemavuosi, jonka aikana A.J. Sjögrenin seuralla oli ilo saada Iitin kirkon vanhan alttaritaulun konservointi päätökseen ja palauttaa tämä C.P. Elfströmin vuonna 1830 maalaama taideteos takaisin kirkkoon juhlallisine seremonioineen saman taiteilijan maalaamien apostolinkuvien yhteyteen suureksi taiteelliseksi kokonaisuudeksi. Toinen merkittävä tapaus oli seuramme puheenjohtajan saama kutsu vierailla ja esitelmöidä Pohjois-Ossetiassa, jossa koulujen käytössä on edelleen A.J. Sjögrenin laatima osseetin kielioppi ja sanakirja.
Hallinto
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain kolme (3) erovuorossa (seuran säännöt § 5).
Hallituksen jäsenet
Jaakko Helminen, puheenjohtaja (valittu kolmivuotiskaudelle 2017-2019)
Olli Pasila (valittu kolmivuotiskaudelle 2016-2018) – Erovuorossa 2019
Ritva Mäkelä-Kurtto, sihteeri (valittu kolmivuotiskaudelle 2018-2020)
Mailis Alaharju (valittu kolmivuotiskaudelle 2018-2020)
Mirja Helineva (valittu kolmivuotiskaudelle 2017-2019)
Hilkka Helminen, (valittu jatkokaudelle 2016-2018) – Erovuorossa 2019
Riku Rönnholm (valittu kolmivuotiskaudelle 2018-2020)
Kris-Tiina Valolahti (valittu kolmivuotiskaudelle 2016-2018) – Erovuorossa 2019
Tarja Virtanen (valittu kolmivuotiskaudelle 2017-2019)
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa: 16.01., 20.02., 22.03., 26.04., 08.05., 11.09., 09.10. ja 27.11.2018.


Seuran kunniajäsenet
Edesmenneitä kunniajäseniä ovat Edgar Vaalgamaa ja Osmo Ristola. Nykyisiä kunniajäseniä ovat Michael Branch (Iso-Britannia), Marja Pullinen, Maija-Liisa Petsalo, Pertti Petsalo, Harri J. Heikkilä ja Eeva Mäkinen.

Hallituksen työryhmät

Arkistointi: Mailis Alaharju (työryhmän vetäjä), Marja Pullinen sekä kunniajäsenet Maija-­Liisa ja Pertti Petsalo. – Ei toimintaa.
Tiedotus ja kotisivujen sisältö: Jaakko Helminen, Marja Pullinen.
Luento-­ ja esitelmätilaisuuksien paikkavaraukset ja kahvituksen tilaus: Hilkka Helminen ja Tarja Virtanen.
Retket: Jaakko Helminen ja Hilkka Helminen
Alttarimaalaustyöryhmä: Marja Pullinen, Jaakko Helminen, Hilkka Helminen, Ritva Mäkelä-Kurtto
Apurahatyöryhmä: Hilkka Helminen ja Jaakko Helminen


Muut toimihenkilöt
Kirjanpitäjä sekä rahaston ja jäsenrekisterin hoitaja: Mirja Helineva
Toiminnan tarkastajat: Juhani Närkki ja Timo Mikkola; varalla Virpi Närkki ja Risto Hannikainen.
Blogisivujen ylläpitäjä: Anja Tikkanen
Asiantuntijat: Marja Pullinen ja Päivi Laine

Vuosikokous 26.4.2018
Vuosikokouskutsut seuran jäsenille toimitettiin jäsenkirjeellä (1/2018) postitse tai sähköpostitse seuran sääntöjen mukaisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Samalla lähetettiin jäsenmaksun maksupyyntö pankkiyhteystietoineen sekä ilmoitettiin myös seuran muusta toiminnasta ja tulevista tapahtumista.
Kokous pidettiin Iitin lukion tiloissa. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä 30 seuran jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja hyväksyttiin vuoden 2017 toiminta ja taloudenpito sekä hyväksyttiin hallituksen ehdotukset tulevaksi toiminnaksi vuonna 2018. Vuosikokous päätti pitää vuotuiset jäsenmaksut ennallaan: varsinainen henkilöjäsen 20 €; yhteisöjäsen 45 €; ja ainaisjäsen 100 € (kertamaksu). Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.
Jäsenet ja jäsenyydet
Seuraan kuuluu varsinaisia jäseniä, joiksi voivat liittyä yhdistyksen päämääriä kannattavat henkilöt, yhteisöjäseniä, joiksi voidaan samoin edellytyksin hyväksyä Suomessa kotipaikkaa pitävät oikeuskelpoiset yhteisöt sekä kunnia jäsenet, joiksi yhdistys voi kutsua myös ulkomaalaisia. Seuran varsinaisten ja yhteisöjäsenten jäsenmaksuista päätetään vuosittain vuosikokouksessa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua (seuran säännöt § 4).
Vuonna 2018 seuraan kuului 46 maksanutta henkilöjäsentä, yksi ainaisjäsen ja kuusi kunniajäsentä.
Seura kuului yhteisöjäsenenä Iitin Kotiseutuyhdistykseen ja sitä kautta myös Kotiseutuliittoon sekä lisäksi Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistykseen. Seuralla itsellään ei ole yhtään yhteisöjäsentä.


A.J. Sjögrenin muiston sekä aineellisen ja aineettoman kulttuuri-perinnön vaaliminen ja esille tuominen
1. A.J. Sjögrenin syntymäpäivän huomioiminen
A. J. Sjögrenin syntymäpäivän, 8.5., kunniaksi järjestettiin ti 8.5.2018 perinteiset haravointitalkoot A.J. Sjögrenin nimikkopuistikossa Iitin Kirkonkylällä sekä puhdistettiin muistokivi ja reliefi. Lisäksi muistokivi kukitettiin. Talkooväelle tarjottiin kahvit Iitin Kirkonkylän Kylätalon Kesäkahvilassa.
2. Iitin kirkon ensimmäisen alttaritaulun konservointi –hanke päätökseen
Vuonna 2018 Iitin vanhan alttaritaulun konservointi –hanke saatiin päätökseen. Tukholman Taideakatemiassa opiskelleen Carl Peter Elfströmin (1774 - 1839) maalaama ja vuonna 1830 valmistunut alttaritaulu konservoituna (Anna von Numers, Valamon konservointilaitos) ja kehystettynä kiinnitettiin Iitin kirkon kirkkosalin pohjoiselle seinälle. Heikki Hutri (Iitin Rakennuspalvelu Oy) kiinnitti Perttu Hämäläisen (Ecosilva Oy) tekemät kehykset alttarimaalaukseen ja huolehti myös alttarimaalauksen (noin 70 kg) kiinnittämisestä kirkkosalin seinälle. Näin saatiin Elfströmin alttarimaalaus (Ylösnousemus) taiteilijan samana vuonna Jeesuksesta ja 12 apostolista urkulehterin seinälle maalaamien kuvien yhteyteen arvokkaaksi taiteelliseksi kokonaisuudeksi.
Teos luovutettiin Iitin seurakunnalle 15.3.2018 juhlallisin menoin Iitin kirkossa median läsnä ollessa. A.J. Sjögrenin seuran puolesta teoksen luovutti puheenjohtaja Jaakko Helminen ja teoksen otti vastaan Iitin seurakunnan puolesta kirkkoherra Mikko Pelkonen, joka myös siunasi teoksen. Tilaisuudessa puheenvuoron käytti myös Kirkkohallituksen edustaja, kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto, jonka puheenvuoron aiheena oli ”Kirkollinen kulttuuriperintö kuuluu kaikille”. Puheessaan hän korosti seurakuntien, yhteisöjen ja jopa yksilöidenkin vastuuta yhteisen kulttuuriperinnön säilyttämisessä. Pienen seuran voimainponnistus ja merkittävä kulttuuriteko saivat mediassa ansaittua positiivista huomiota. Iitin kirkko alttarimaalauksineen sekä Jeesuksen ja apostolien kuvineen liittyvät läheisesti A.J. Sjögrenin elämään ja aikakauteen. Sjögren kävi muutamia kertoja myös saarnaamassa Iitin kirkossa.
Alttarimaalauksen konservointi tuli maksamaan kehystyksineen ja ripustuksineen kaikkiaan 11445 e josta A.J.Sjögrenin seura maksoi 6345 euroa. Kirkkohallitus tuki hanketta 4100 eurolla ja Iitin Kotiseutuyhdistys 1000 eurolla.
3. Seuran puheenjohtajan vierailu ja esitelmöinti Pohjois-Ossetiassa A.J. Sjögrenin jalanjäljillä
Helmikuussa 2018 Suomen Moskovan suurlähetystön kulttuurineuvos Henriikka Ahtiainen otti yhteyttä A.J. Sjögrenin seuraan ja tiedusteli A.J. Sjögrenin Pohjois-Ossetiaa koskevista tutkimuksista sekä seuran mahdollisuudesta osallistua Pohjois-Ossetian pääkaupunkiin, Vladikavkaziin, tehtävään kulttuurinvaihtomatkaan. Kutsu perustui A.J. Sjögrenin 1830-luvulla Pohjois-Ossetiassa tekemiin kansainvälisestikin merkittäviin kielitieteellisiin tutkimuksiin, joiden tuloksena A.J. Sjögren valmisteli osseetin kielen sanakirjan ja kieliopin, jotka ovat edelleen siellä koulujen käytössä.

Kulttuurinvaihtomatka Pohjois-Ossetiaan tehtiin 14. - 17.4.2018. Diplomaattien, ministeri Antti Helanterän, talous- ja kauppapolitiikan vastuuvirkamies Pia Sarivaara-Heikkisen ja kulttuurineuvos Henriikka Ahtiaisen ohella retkikuntaan kuului A.J. Sjögrenin seuran puheenjohtaja Jaakko Helminen. Matkat Suomesta Moskovaan ja Kaukasukselle tapahtuivat lentäen. Kaukasuksella ryhmän ottivat vastaan aluehallinnon johtaja Soslan Mihailovits Fraev eräiden muiden virkamiesten ohella. Vierailukohteita olivat muun muassa Beslanin koulusurman uhrien hautamuistomerkki ja Tove Janssonin Muumi-kirjanäyttelyn avajaiset Vladikavkazissa.

Puheenjohtajallemme Jaakko Helmiselle oli järjestetty erityinen vierailu Pohjois-Ossetian sosiaalisen ja humanistisen tutkimuksen instituuttiin, jossa oli esillä Sjögreniin liittyvien kirjojen näyttely. North Ossetian Institute of Humanitarian and Social Studies –laitos tuntui olevan erityisesti Sjögrenin muistolle omistettu. Laitoksen juhlasalin seinällä komeilee kuva A.J. Sjögrenistä taustanaan Kaukasus-vuoriston perinnemaisema. Vladikavkazissa on Sjögrenille omistettu myös nimikkokatu. Laitos aikoo juhlia A.J. Sjögreniä vuonna 2019, kun tulee kuluneeksi 225 vuotta hänen syntymästään

Lisäksi Jaakko Helmiselle oli järjestetty tapaaminen Pohjois-Ossetian Kosta Hetaguroville (1859 – 1906) nimitetyn valtion yliopiston rehtorin ja oppilaiden kanssa. Siellä Jaakko Helmisellä oli etukäteen valmisteltu luento A.J. Sjögrenin elämästä ja elämäntyöstä. Teksti ja PowerPoint-esitykset oli käännetty venäjäksi. Suomenkielisen puheen tulkki käänsi venäjäksi. Kuulijat olivat kiinnostuneita etenkin Sjögrenin päiväkirjoista.

Vierailun tuloksena luotiin kulttuuriyhteydet A.J. Sjögrenin seuran ja yllä mainittujen tutkimuslaitosten välille. Jaakko Helminen on tiedottanut vierailumatkastaan esitelmöimällä 15.5.2018 Iitin lukiossa. Lisäksi hän kirjoitti matkastaan kattavan kertomuksen valokuvineen Iitinseutulehteen nro 100 / 31.12.2018, sivuilla 8-9.

4. Ehdotus: Iitin Kirkonkylästä Valtakunnallinen perinnemaisema 2019.

Iitin Kirkonkylä on merkittävä osa A.J. Sjögrenin lapsuuden maisemaa. Maatiainen ry. valitsee vuosittain vuoden perinnemaiseman. Valinnalla Maatiainen haluaa kiinnittää huomiota arvokkaisiin suomalaisiin perinnemaisemiin sekä edistää niiden säilymistä. Seuramme sihteeri, Ritva Mäkelä-Kurtto, joka on Maatiaisen jäsen, ehdotti vuonna 2017 Iitin Kirkonkylää Vuoden 2018 perinnemaisemaksi arvona perinteisenä säilynyt kyläasutus (rakennettu perinnemaisema: nauhakylä). Vuoden 2018 perinnemaisemaksi valittiin Helsingin Ruskeasuon siirtolapuutarha. Maatiainen ry.:stä ilmoitettiin kuitenkin, että A.J. Sjögrenin seuran vuonna 2017 lähettämä hakemus on edelleen mukana valittaessa vuoden 2019 perinnemaisemaa. Ehdotuksella ja valinnalla A.J. Sjögrenin seura haluaisi lisätä Iitin Kirkonkylän, A.J. Sjögrenin sekä myös A.J. Sjögrenin seuran tunnettavuutta ison yhdistyksen kautta.


Yhteistoimintaa
1. Yhteistyöpyyntö Turun yliopistosta: Kirjavaellus A.J. Sjögrenin jalanjäljillä 2020
Syyskuussa 2018 Turun yliopiston historian tutkija ja opettaja Janne Tunturi pyysi A.J. Sjögrenin seuraa mukaan suunnitteilla olevalle Kirjavaellukselle, joka tehtäisiin vuonna 2020. Vaelluksen tarkoituksen on seurata Sjögrenin syksyllä 1813 kävelemää matkaa Iitistä Turkuun opiskelemaan Turun Akatemiaan. Hän kulki matkan pääosin jalkaisin, koska mukana ollut hevonen kantoi nuoren ”kirjahullun” kirjoja. Kirjavaelluksen idean keksi FT Heli Rantala, joka valmistelee Turun yliopistossa muutamaa tutkimusartikkelia Sjögrenistä. Turun yliopisto hakee vaellukseen rahoitusta. Seura otti yhteistyöpyynnön erittäin mieluisasti ja myönteisesti vastaan.
2. Osallistuminen Iitin kunnan museotyöryhmän toimintaan
Iitin kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan museotyöryhmä pyysi A.J. Sjögrenin seurasta edustajaa perustettavaan paikallismuseotyöryhmään mukaan. Hallitus nimesi työryhmään seuran edustajaksi Hilkka Helminen, jolla on jo aiempaa kokemusta museoalalta toimittuaan museonjohtajana Aino ja Jean Sibeliuksen kodissa, Ainolassa.
3. Osallistuminen Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistyksen toimintaan
A.J. Sjögrenin seuralla on edustaja, Jaakko Helminen, kulttuurimatkailun edistämiseen painottuvassa Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistyksen (ry.) hallituksessa.
4. Osallistuminen ensimmäiseen Iitti harrastaa -tapahtumaan
27.10.2018. A.J. Sjögrenin seura osallistui Kausalan Kyläyhdistyksen yhdessä muiden paikallisten yhdistysten kanssa järjestämään Iitti harrastaa -tapahtumaan Kausalan Ravilinnassa. Jaakko Helminen järjesti tapahtumaan esittelymateriaalin (posterin, esittelylehtisiä, kirjoja, valokuvia, yms.) ja Hilkka Helminen lahjoitukset tapahtuman yhteisiin arpajaisiin. Esittelijänä paikalla oli Ritva Mäkelä-Kurtto.

Luennot ja esitelmät
15.5.2018 Jaakko Helminen kertoi Iitin lukiossa sanoin ja kuvin kulttuurinvaihtomatkastaan oltuaan kutsuttuna vierailijana ja esitelmöitsijänä Pohjois-Ossetiassa Kaukasuksella A.J. Sjögrenin jalanjäljillä.
26.4.2018 FT Senni Timonen Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta esitelmöi seuran vuosikokouksessa aiheesta ”Prof. Michael Branchin A.J. Sjögreniä koskevat aineistot
22.11.2018 Syyskauden esitelmä oli Iitin lukion ranskankielen luokassa. Siellä historiaan ja matkailuun perehtynyt entinen europarlamentaarikko ja kansanedustaja Kyösti Toivonen kertoi elämästä Pietarissa 1800-luvulla. Kahvitarjoilu noudatti pietarilaista tapaa.

Retket
Vuonna 2018 ei tehty retkiä.

Varainhankinta
Talouden perustana olivat jäsenmaksutulot, yhteensä 46 x 20 = 920.
Iitin kunnan yhdistyksille myöntämä yleisavustus 450 , haettu 600
Lisäksi tukea haettiin Iitin kunnalta yhdistyksille myöntämää kohdeavustusta A.J. Sjögrenin nimikkopuistikon kuntoarvion ja kunnostussuunnitelman tekemiseen, Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöstä haettu konservointihankkeen kuluihin ja Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahastosta haettu konservointihankkeen kuluihin. Nämä hakemukset eivät tuottaneet tulosta.
Kesäkahvilan viikonlopun tuotto oli 1983,10 e.

Varojen käyttö
Varojen pääasialliset käyttökohteet olivat Iitin kirkon vanhan alttarimaalauksen lopputyöt: kehysten valmistaminen sekä kiinnittäminen konservoituun maalaukseen ja kehystetyn maalauksen kiinnittäminen Iitin kirkon kirkkosalin seinälle. Kulut yhteensä 1845,04 e. Näistä töistä vastasivat EcoSilvan Perttu Hämäläinen Iitin Rakennuspalvelu Oy:n ja Heikki Hutri.
Muita merkittävä varojen käyttökohteita ovat olleet tiedottaminen sekä esitelmä- ja talkootilaisuuksien kahvitukset.

Tiedottaminen ja blogisivut
Vuosikokouskutsut seuran jäsenille toimitettiin jäsenkirjeellä (1/2018) postitse tai sähköpostitse seuran sääntöjen mukaisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Samalla lähetettiin jäsenmaksun maksupyyntö pankkiyhteystietoineen sekä ilmoitettiin myös seuran muusta toiminnasta ja tulevista tapahtumista.
Seuran pääasiallinen tiedottaminen tapahtui paikallisessa Iitinseutulehdessä joko seurapalstalla tai maksettuna ilmoituksena.
Lisäksi vuosikokouksesta ja kaikista seuran tulevista tapahtumista ilmoitettiin seuran tiedotus-blogisivuilla (Internet-osoitteessa: http://ajsjogren.blogspot.fi/) ja Iitinseutu-lehden seurapalstalla. Seuran esitelmä- ja luentotilaisuuksista ilmoitettiin Iitinseutu-lehdessä myös erillisillä maksetuilla ilmoituksilla.
Seuralla oli lisäksi tieto-blogisivut (Internet-osoitteessa: http://ajsjogren.weebly.com/), joiden kautta pääsee tutustumaan A.J. Sjögrenin elämään ja elämäntyöhön sekä seuran toimintaan. Sivuilta löytyy kiinnostuneelle sekä pitkiä että lyhyitä kirjoituksia, paljon valokuvia ja linkkejä,
Seuran blogisivuja on julkaistu vuodesta 2009 alkaen. Seuran kaikki blogi­sivuilla julkaistut kirjoitukset on printattu, ja ne ovat saatavissa Eeva Mäkiseltä.


VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS

A.J. Sjögrenin (1794-1855) syntymästä tuli 8.5.2014 kuluneeksi 220 vuotta. Kuluneen vuoden aikana suomalainen eri tieteenalojen asiantuntijaraati nosti akateemikko, valtioneuvos A.J. Sjögrenin sadan suomalaisen huipputiedemiehen joukkoon. Kaikki valitut sata huipputiedemiestä 1700-luvulta tähän päivään löytyvät vuonna 2014 ilmestyneestä kirjasta "Suomalaisia tieteen huipulla - 100 tieteen ja teknologian saavutusta", jonka ovat toimittaneet T. Markkanen, ym. Kyseinen asiantuntijaraati arvosti Sjögreniä suomen kielentutkimuksen perustajana ja piti häntä ensimmäisenä kansainvälisen tason suomalaisena kielentutkijana ja ensimmäisenä autonomian ajan suomalaisena, joka loi tieteellisen uran Venäjällä. Lisäksi hänen katsottiin vaikuttaneen Venäjän tiedeakatemian jäsenenä olennaisesti Suomen kansallisten tieteiden kehitykseen. Kuluneen vuoden aikana tutustuttiin myös muihin suomalaisiin, Pietarin Tiedeakatemiassa vaikuttaneisiin historian merkkihenkilöihin.
Marraskuussa 1991 perustettu A.J. Sjögrenin seura on toiminut 23 vuotta. Oman toimintasuunnitelman lisäksi seuralla oli kuluneen vuoden aikana kunnia saada osallistua Iitin kirkkopitäjän 475-vuotisjuhlallisuuksien järjestelyihin.

Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana on vuonna 2014 toiminut Jaakko Helminen, varapuheenjohtajana Pentti Simonen, rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä Mirja Helineva, sihteerinä Mailis Alaharju sekä muina jäseninä ovat olleet Liisa Alatalo, Ritva Lahti, Ritva Mäkelä-Kurtto, Eeva Mäkinen, Miska Vainonen, Pentti Toivanen ja asiantuntijajäseninä Marja Pullinen, Päivi Ronimus sekä seuran kotisivujen ja blogin ylläpitäjänä Anja Tikkanen. Toiminnantarkastajina ovat olleet Virpi Närkki ja Timo Mikkola varalla Risto Hannikainen ja Juhani Närkki. Hallitus kokoontui kuudesti (8.1., 12.3., 8.5., 2.6., 22.10. ja 10.12.2014).

Vuosikokous Iitin lukion tiloissa 23.4.2014
Kokouksessa muisteltiin edellisen kevään Pietarin matkaa sanoin ja kuvin. Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013 toiminta ja taloudenpito sekä hyväksyttiin hallituksen ehdotukset tulevaksi toiminnaksi vuonna 2014. Uusiksi kunniajäseniksi kutsuttiin pitkäaikaista ja ansiokasta työtä seuran hyväksi tehnyt opettajapariskunta, Maija-Liisa Petsalo ja Pertti Petsalo. Kokouksessa oli paikalla 22 henkilöä.

Toiminta
Helmikuun 4. päivä järjestettiin retki Helsingin yliopistomuseoon, jossa oli esillä näyttely M.A. Castrenin Siperian matkoista. Samalla vierailtiin Ateneumin taidemuseossa. Järven lumo –näyttely 
Tuusulanjärven taiteilijakotien taiteesta sekä samanaikaisesti Rafael Wardin tuotantoa esittelevä näyttely olivat kiinnostava kohde. Mukana oli yhteensä 36 seuran jäsentä ja ystävää.

Toukokuun 8. päivänä eli A.J. Sjögrenin syntymäpäivänä vietettiin Sjögrenin nimikkopuistikossa Iitin kirkonkylässä kodikas tuokio muistellen Anders Johan Sjögreniä, joka lähti suutarinpoikana
Sitikkalasta ja päätyi Pietariin arvostetuksi akateemikoksi. A.J. Sjögrenin syntymästä on kulunut tänä vuonna 220 vuotta, ja Iitin kirkolla sijaitsevan muistokiven pystytyksestä on siitäkin kulunut jo 20 vuotta. Muistokivi on aito luonnon muovaama kivi. Se on siirretty paikoilleen Sjögrenin puistikkoon vähän ylempää Kinttumäen rinteestä. Reliefi kiven pinnassa on edesmenneen taiteilija Osmi Nyströmin muotoilema ja valama, muistomerkin kirjaimet ovat Kuusankoskelta. Muistokivi ja puistikko ovat Iitin seurakunnan maalla. Seuran puheenjohtaja Jaakko Helminen piti muistomerkillä puheen. Iltaan kuului vielä kulttuurikävely Iitin kirkonkylällä, jossa saatiin tutustua kirkon ja vanhojen, muutamien jopa 1700-luvulta peräisin olevien talojen arkkitehtuuriin FM Kris-Tiina Valolahden opastuksella. Muistitietona on säilynyt, että Lepolan ja Vierulan talojen välimaastossa oli A.J. Sjögrenin isän vanhuuden mökki, joka oli tehty Sitikkalasta Sjögrenin syntymäkodin pihapiiristä puretuista ja kirkolle siirretyistä ulkorakennuksista. Läsnä Sjögrenin syntymäpäivillä oli 32 Sjögrenin Seuran ystävää.

Kesäkuun 2. päivänä osallistuttiin Iitin lukion tiloissa Iitin kirkkopitäjän 475-vuotisjuhliin. Seura järjesti vuosijuhliin Iitin kunnan tukemana A.J. Sjögren -aiheisen juhlaseminaarin, johon osallistui 60 kuulijaa, sekä retken A.J. Sjögrenin jalanjäljille Kirkonkylään ja Sitikkalaan. Vanhat paikannimet olivat Anna-Liisa Lehessaaren aiheena, ja iittiläinen A.J. Sjögren elämänkuvioineen oli Päivi Ronimuksen esitelmän teemana. Kris-Tiina Valolahti kertoi sanoin ja kuvin Iitin Kirkonkylän vanhoista rakennuksista. Esitelmien ja juhlakahvien jälkeen lähdettiin bussimatkalle Sjögrenin jalanjäljissä ensin Kris-Tiina Valolahden opastuksella. Iitin kirkossa kirkkoherra Jyrki Nordlund kertoi kirkosta sellaisena kuin se oli ollut Sjögrenin aikaan 1800-luvun alussa. Kolmekymmentä kotiseuturetkeläistä jatkoi Pertti Petsalon luotsaamana Kymentaan kautta Sitikkalaan. Loppumatka kuljettiin jalan entisen seuratalon paikalta ikivanhaa tietä - nykyisin polkua - myöden Sjögrenin kotipaikalle ja muistomerkille. Kauniissa kesäillassa vietettiin mieliin painuva hetki vuonna 1963 paljastetun muistokiven ja entisen asuinpaikan äärellä.

Viikonlopulle 8.-10. elokuuta osui A.J. Sjögrenin Seuran kesäkahvilavuoro Iitin kirkolla. Kahvilamyynnistä ja talkoin valmistelluista yllätyspusseista saatiin hyvä tuotto. Seura haluaa kiittää kaikkia yllätyspussitalkoisiin, kahvilatyöhön, keittiöön ja myyntiin osallistuneita henkilöitä.

Lokakuun 4. päivä järjestyi teatteriretki Helsinkiin. Kansallisteatterissa esitettiin Juha Hurmeen näytelmää Europaeus. David Europaeus (1820 Savitaipale – 1884 Pietari) oli suomalainen kansanrunouden kerääjä, kielitieteilijä ja arkeologi. Häntä pidettiin aikansa toisinajattelijana. Näytelmän yleisönsuosio oli ylittänyt järjestäjän odotukset ja esitys nähtiin nyt pienellä näyttämöllä Villensaunan sijaan. Mukana oli 25 osallistujaa.
Lokakuun 12. päivänä pidettiin syysesitelmätilaisuus Iitin kirjastossa.  Olli Pasilan esitelmän aiheena olivat suomalaiset tiedemiehet Pietarin Tiedeakatemiassa ennen Sjögrenin aikaa, siis 1700-luvun puolella. Näistä kuuluisin lienee akateemikko A.J. Lexell. Tämän matemaatikon ja tähtitieteilijän elämäkerta julkistettiin Helsingissä lokakuussa 2014. Toinen merkittävä suomalainen tiedemies oli Erik Laxmann, joka nimitettiin vuonna 1770 kemian ja taloustieteen professoriksi Venäjän tiedeakatemiaan. Sittemmin hän toimi Venäjän valtionmineralogina ja teki laajoja tutkimusmatkoja Siperiaan. Paikalla oli 22 kuulijaa.

Jäsenet ja jäsenyydet
Seuralla oli 76 henkilöjäsentä, yksi ainaisjäsen ja yksi yhteisöjäsen, Iitin kotiseutuyhdistys. A.J. Sjögrenin Seura kuuluu jäsenenä Suomen Kotiseutuliittoon. Seuran kunniajäseniä ovat professori Michael Branch (2001) ja Marja Pullinen (2011) sekä Maija-Liisa Petsalo (2014) ja Pertti Petsalo (2014). Edesmenneitä kunniajäseniä ovat Osmo Ristola ja Edgar Valgamaa.

Talous
Talouden pohjana oli jäsenmaksutulot: henkilöjäsen 10 €, yhteisöjäsen 35 € ja ainaisjäsen 70 €. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Tuloa on kartutettu talkootyöllä kesäkahvilassa omalla vuorolla. Yleiseen toimintaan ja nimettyihin hankkeisiin on haettu avustuksia. Stipendejä jaettiin 1750 euron arvosta Sjögrenin elämäntyön tunnetuksi tekemiseen.
Tiedottaminen ja kotisivut

Vuoden aikana on toiminnasta tiedotettu jäsenkirjeellä ja Iitinseudun seurapalstalla. A.J. Sjögrenille ja seuralle omistetut kotisivut ovat osoitteessa www.ajsjogren.weebly.com , jossa on pitkiä kirjoituksia, esitelmiä ja linkkejä Sjögrenistä ja hänen toimintaansa kohdistuvasta tutkimuksesta. Tältä sivustolta löytyy myös runsaasti kuvia. Seuran blogisivut avautuvat osoitteesta www.ajsjogren.blogspot.com . Siellä on pieniä juttuja seuran tapahtumista, linkkejä ja valokuvia tapahtumien kronologisessa järjestyksessä. Blogi alkoi vuonna 2009.
____________________________________________

VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS
 A.J. Sjögrenin syntymästä tuli 8.5.2013 kuluneeksi 219 vuotta. 
Seurassamme on noin 80 jäsentä. Vuonna 2013 seuran puheenjohtajana on toiminut Jaakko Helminen, asiantuntijoina Marja Pullinen, Päivi Ronimus sekä Anja Tikkanen. Sihteerinä toimi Mailis Alaharju.

A.J.Sjögrenin seuran tapahtumat 2013
1.       16.tammikuuta                                hallituksen kokous 1
2.       6.maaliskuuta                                 hallituksen kokous 2
3.       15.huhtikuuta                                  vuosikokous
4.       23.-25. huhtikuuta     Pietarin matka
5.       7.toukokuuta                                   A.J.S. syntymäpäivä ja hallituksen kokous 3
6.       15.elokuuta                                     Kesäkahvilantalkoot ja hallituksen kokous 4
7.       24.elokuuta                                     Pyöräretki A.J. Sjögrenin syntymäpaikalle
8.       30.elokuuta-1.syyskuuta                  Kesäkahvilavuoro Iitin kirkolla
9.       25.syyskuuta                                  hallituksen kokous 5
10.   11.marraskuuta                               M.A. Castrenin esitelmätilaisuus
11.   20.marraskuuta                               hallituksen kokous 6

Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana on vuonna 2013 toiminut Jaakko Helminen, varapuheenjohtajana Pentti Simonen, sihteerinä Mailis Alaharju, muut jäsenet ovat Ritva Lahti, Ritva Mäkelä-Kurtto, Eeva Mäkinen, Miska Vainonen, Liisa Alatalo, Pentti Toivanen ja asiantuntijajäseninä Marja Pullinen, Päivi Ronim ja blogitiedottajana Anja Tikkanen. Seuran rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä on Mirja Helineva.

Hallitus kokoontui vuoden aikana virallisesti kuusi kertaa. Vuosikokous pidettiin 15.4.2013. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jaakko Helmisen, varapuheenjohtajaksi Pentti Simosen ja sihteeriksi Mailis Alaharjun.  Rahaliikenteen ja kirjanpidon on hoitanut Mirja Helineva. Toiminnantarkastajina ovat olleet Virpi Närkki ja Timo Mikkola varalla Risto Hannikainen ja Juhani Närkki.

Vuosikokous Iitin lukiolla 15.4.2013
 Marja Pullinen piti mielenkiintoisen vuosikokousesitelmän Pietarin kaupungin historiasta runsaan kuvamateriaalin kera. Suomalainen Pietari-esitys oli mainio alustus tulevalle Pietarin opintomatkalle. Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus ja yhdistyksen taloudenpito ja hyväksyttiin myös hallituksen ehdotukset tulevaksi toiminnaksi vuonna 2013.
Vuosikokouksessa valittiin seuran hallitukseen Tuula Heinon tilalle Liisa Alatalo. Jäseninä jatkavat Pentti Simonen, Miska Vainonen ja Mailis Alaharju.  Erovuoroiset Pentti Toivanen ja Ritva Mäkelä-Kurtto jatkavat hallituksessa edelleen. Lisäksi hallituksessa ovat Jaakko Helminen, Ritva Lahti ja Eeva Mäkinen. Asiantuntijajäseninä ovat Marja Pullinen, Päivi Ronimus ja Anja Tikkanen, joka valittiin blogitiedottajaksi.
Rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä 2013 toimi Mirja Helineva. Asiantuntijana Anja Tikkanen on edelleenkin hoitanut ansiokkaasti seuran blogipalstaa (http://ajsjogren.blogspot.fi/ ) , mikä kiitoksella mainitaan.

Toiminta
  Pietarin matka 23. -25.4.2013
 Sjögrenin jalanjäljissä -Pietarin matkalle osallistui 22 seuramme jäsentä 23. - 25.4.2013. Sjögren teki elämäntyönsä tiedeakatemian tutkijana 1800-luvun alkupuolella. Samat akatemian rakennukset, joissa Sjögren jo aikanaan työskenteli, seisovat edelleen Pietarin keskustassa. Nykyisen tiedeakatemian henkilöstö otti seurueen ystävällisesti vastaan akatemian talossa ja esitteli laitosta.
Kansainvälisten suhteiden päällikkö Svetlana Koreneva opasti matkalaisia. Hän on seuralle tuttu henkilö, koska hän tuntee Sjögrenin historian läpikotaisin ja hän oli mukana toiminnassa silloin, kun Sjögrenin muotokuva edellisellä matkalla lahjoitettiin akatemialle.

Nykyiseltä nimeltään Venäjän tiedeakatemian Pietarin tiedekeskus on edelleen vaikuttava rakennus joka seisoo vastapäätä Nevan toisella rannalla sijaitsevaa Pietarin vanhaa hallintokeskusta. Vierailimme akatemian historiallisessa juhlasalissa ja –huoneissa, joihin kulku käy  Pultavan taistelu -mosaiikkiseinällä taiteillun  portaikon kautta.
Matkan aikana Päivi Ronimus kertoi elämästä 1800-luvun Pietarissa, Suomessa ja Venäjällä. Hän kuvaili niitä vaikeuksia, joita silloin joutui kohtaamaan, jos köyhistä oloista yritti ponnistaa "uraputkeen" - kuten A.J. Sjögren teki.  Luja työ, verraton lahjakkuus sekä muutamat suosijat olivat Sjögrenin ponnistuslautana kohti akateemikon asemaa keisarillisessa Pietarissa.

Vierailu Kunstkamerassa
Matkamme eräs kohokohtia oli vierailu Kunstkamerassa, joka on vanha antropologian ja etnografian tiedemuseo. A.J. Sjögren toimi sen johtajana kymmenen vuotta ennen kuolemaansa vuosina 1845 - 1855. Museota ryhmälle esitteli johtaja Aleksandr Terjukov, joka toimii kansatieteen parissa kohteenaan mm. itäslaavilaiset ja suomensukuiset kansat. Museo sisältää luonnontieteellisiä harvinaisuuksia ja/tai merkillisyyksiä sekä laajasti mm. Pietari Suuren kokoelmia ja eri kansojen kansatieteellisiä kokoelmia.

Pietarissa Marian kirkossa
Pietarin matkan teemana oli "suomalaiset Pietarissa". Tähän liittyen päästiin tutustumaan Suomen pääkonsulaattiin ja Pietarin Suomi-Instituuttiin. Luterilainen Pyhän Marian kirkko ja nykyinen, inkeriläinen Pyhän Marian seurakunta ovat myös linkki suomalaisiin.
Kirkko on rakennettu 1803 ja se oli siitä lähtien suomalaisten kotikirkko Pietarissa aina vuoteen 1938 asti. Uudelleen Inkerin seurakunnalle kirkko palautui 1990.
Tutustuminen Marian kirkkoon oli kulttuuritapahtuma sekin: kirkossa oli eräs kuoro harjoittelemassa. Kuulimme mm. slaavilaista kirkkolaulua nuorten naisäänten esittämänä. Kirkon uudet urut edustavat upeaa barokkiurkujen tyyppiä ja ovat suomalaista tekoa.

Sjögrenin hautapaikalla
A.J. Sjögren haudattiin 1855 Pietarissa luterilaiselle hautausmaalle, joka alueena tunnetaan nimellä Mitrofanin hautausmaa. Historian myrskyt ovat muuttaneet ja muokanneet kaupunkia oleellisesti ja tämä hautausmaakin on kokenut kovia. Alue on muutettu täydellisesti, eikä hautausmaasta paljonkaan ole jäljellä.
Pietarissa vaikuttaa henkilöitä, jotka työskentelevät vanhojen muistomerkkien parissa ja haluavat säilyttää muiston vanhasta hautausmaasta. Heidän aktiivisuutensa ansiosta tästä hautausmaasta on saatu säilymään pieni kolkka, jossa nyt on esillä myös muistolaattoja. Tiilimuuriin sijoitetuissa muistolaatoissa kerrotaan henkilöistä, jotka aikoinaan oli haudattu tälle alueelle. A.J. Sjögrenin on yksi näistä esitellyistä henkilöistä.
Näin seuramme edustajat pääsivät laskemaan kukat A.J. Sjögrenin haudalle.

Syntymäpäivä 8. toukokuuta
 A.J. Sjögrenin syntymäpäivänä 8.5. pidettiin haravointitalkoot kirkonkylässä olevan Sjögrenin muistomerkin ympäristössä. Muistomerkki on Osmi Nyströmin valama pronssireliefi kivessä vuodelta 1994. Seurakunnan työntekijät olivat raivanneet risut ja pusikot Sjögrenin puistikon alueelta, ja nyt muistomerkki näkyy edukseen maisemassa.  Muistomerkille laskettiin kukat. Syntymäpäivän kunniaksi nautittiin kahvit kesäkahvilassa.  

Retki syntymäpaikalle Sitikkalaan 24. elokuuta
Retkeen osallistui neljä henkilöä polkupyörillä ja seitsemän henkilöä autoillen. Sää oli loistava, tyyni ja aurinkoinen, mieliala korkealla.
Autoilijat pysäköivät Sitikkalan kylänmäellä hirvimiesten kodan edustalle ja lähestyivät Anders Johan Sjögrenin syntymäpaikan muistomerkkiä mäeltä alaspäin vanhaa kylätien väylää myöten. Pian silmiin piirtyikin Pitkäkallion rinteellä muistomerkin siluetti kirkkaassa auringonvalossa. Pyöräilijät taas nousivat ylämäkeen samaa risuaidan reunustamaa ratastietä.
Muistomerkki on pystytetty vuonna 1964 Ristolan maalle lähelle oletettua Sjögrenin kotimökin paikkaa. Muistomerkin ympärillä on verkkoaita, jossa on puinen, ajan patinoima portti.
Kotimökistä saati muista rakennuksista ei ole paikalla mitään jäljellä. Kirkonkylän Lepolan talon pihassa oleva aitta on siirretty aikoinaan kirkolle Sjögrenin pihasta leskeksi jääneen isän vanhuuden asumukseksi. Sekin lienee koottu Sitikkalassa olleen kodin pihapiirin eri rakennusten käyttökelpoisista hirsistä.

Maisema on todella luonnonkaunis kalliorinne, ja näkymä avautuu patovallien reunustamalle Kymijoelle. Sjögren itse omaelämäkerrassaan kuvaili kotiseutuaan sanalla romanttinen.

Ympäristöhallinnon nettisivut kertovat Sjögrenin mäestä tarkemmin:
”Sitikkalan kylämaiseman keskellä sijaitseva kallioinen laidunnettu keto ja tuore niitty sekä metsälaidun. Kalliokedolla kasvaa runsaasti kookkaita katajia. Kallioinen laidun on aidattu perinteisellä risuaidalla ja sen halki johtaa aitojen reunustama kuja. Alueen länsiosassa on mm. huopakeltanovaltaista kallioketoa ja pienialaisesti jäkkivaltaista kasvillisuutta. Kasvillisuus on pääosin edustavaa ja ainoastaan paikoin rehevöitynyt. Itäosassa on edustavaa kallioketoa ja painanteissa tuoretta pienruohoniittyä. Kalliokedon pohjois- ja itäpuolella on pieni lehtipuuvaltainen metsälaidun. Mäellä on A. J. Sjögrenin muistokivi ja sieltä on hieno näköala läheiselle Kymijoelle. Alue sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla Tapolan, Sitikkalan ja Kauramaan maisema-alueella. Kaakkois-Suomen perinnemaisemainventoinnissa 2 hehtaarin mäki on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.
Sjögrenin mäki on lajistoltaan monipuolinen ja edustava. Kedolla kasvaa useita huomionarvoisia arvokasta perinnebiotooppia indikoivia kasveja mm. ketonoidanlukko, koiruoho, idänukonputki, peurankello, kyläkurjenpolvi, hietalemmikki ja nurmitatar. ”

Kirkonkylän kahvila
Kirkonkylän kesäkahvilavuoro 30.8. - 1.9. sujui mallikkaasti vanhalla rutiinilla ja talkoolaisia saatiin kahvilatyöhön. Yllätyspussit toimivat edelleen ja kesäkahvilatuottoon oltiin tyytyväisiä varsinkin ottaen huomioon vuoron ajankohdan, olihan tämä kauden viimeinen. Suuri kiitos osoitetaan kaikille kahvilamme asiakkaille ja kahvilatyöhön osallistujille seuran jäsenille ja ystäville.

Syksyn esitelmä 11. marraskuuta: Kirjeenvaihto M.A. Castrenin ja Anders Johan Sjögrenin välillä
 A.J. Sjögrenin Seuran syksyn esitelmätilaisuudessa ma 11.11.2013 oli vieraana "ystäväseuramme" M.A. Castrenin Seuran puheenjohtaja Ildiko Lehtinen. Hän kertoi Matias Aleksanteri Castrenin elämästä ja tutkimusmatkoista. Castrenin syntymästä on nyt kulunut 200 vuotta. Erinomainen esitys oli kuin aikamatka 1800-luvun suomensukuisten kansojen elämään ja tutkimusmatkailijoiden arkeen. Castren oli aikansa median lemmikki ja sai matkojensa tuloksia nopeasti lehtien palstoille ja nimensä julkisuuteen. Sjögren ajoi Pietarista käsin taloudellista tukea Castrenin tutkimushankkeille.
Ildiko Lehtinen luovutti seuramme arkistoon v. 2008 ilmestyneen kirjan Siperia opettaa, jossa kerrotaan Castrenin elämäntyöstä.  
Seuramme jäseniä oli paikalla koko koululuokan täydeltä.

Jäsenet ja jäsenyydet
A.J. Sjögrenin Seura kuuluu jäsenenä Suomen Kotiseutuliittoon. M.A. Castrènin seura on postittanut  omia tiedotteitaan seurallemme.
Seurallamme on kaksi kunniajäsentä, professori Michael Branch (2001) ja Marja Pullinen (2011).
Seuran jäsenmaksun maksaneita 2013 oli  82 jäsentä. Iitin Kotiseutuyhdistys on yhteisöjäsen.

Talous

Talouden pohjana ovat jäsenmaksutulot. Jäsenmaksu oli 10 € henkilö. Tuloa on kartutettu talkootyöllä kesäkahvilassa omalla vuorolla. Yleiseen toimintaan ja nimettyihin hankkeisiin on haettu avustuksia.

_______________________________________________
VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS

A.J. Sjögrenin syntymästä tuli 8.5.2012 kuluneeksi 218 vuotta. Marraskuussa 1991 perustettu A.J. Sjögrenin seura on toiminut 21 vuotta.

Seuran 21. toimintavuosi on kulunut uuden opettelun merkeissä. Sjögrenin koulunkäynti triviaalikoulussa Loviisassa on ollut tutkimuskohteemme, alkuperäistä koulurakennusta myöten. Sjögrenin kohtaaminen sivuhenkilönä Kaari Utrion romaanissa Oppinut neiti sai suuren yleisön Utrion syksyisellä kirjailijavierailulla Iitissä.


Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana on vuonna 2012 toiminut Jaakko Helminen, varapuheenjohtajana Pentti Simonen, rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä Mirja Helineva, sihteerinä Mailis Alaharju, muut jäsenet ovat Ritva Lahti, Ritva Mäkelä-Kurtto, Eeva Mäkinen, Miska Vainonen, Tuula Heino, Pentti Toivanen ja asiantuntijajäseninä Marja Pullinen, Päivi Ronimus ja Anja Tikkanen.


Hallitus kokoontui ennen vuosikokousta kolme kertaa. Vuosikokous oli 19.4.2012. Vuosikokouksen jälkeen hallitus kokoontui neljä kertaa. Rahaliikenteen ja kirjanpidon on hoitanut Mirja Helineva, Tili-Paulia. Toiminnantarkastajina ovat olleet Virpi Närkki ja Timo Mikkola varalla Risto Hannikainen ja Juhani Närkki.


7.12 Sjögrenin Seuran hallitus kävi ystävineen pikkujoulun merkeissä Kouvolan teatterissa katsomassa Aleksis Kivestä kertovan draaman "Sydämeni laulu". Sen sävellys on Jukka Linkolan ja käsikirjoitus ja ohjaus Henrik Timosen. Käsiohjelman sanoin: "Draamaa elämässä, draamaa näyttämöllä - antakaamme sydäntemme laulaa!" Teatteriretkeen osallistui 11 henkilöä.


Vuosikokous Iitin lukiolla 19.4.2012

Mielenkiintoisen vuosikokousesitelmän piti Sakari Viinikainen aiheesta "Kymijoki kahden vallan välissä, alueemme sotilashistoriaa". Iitin tarkastelu tämän esitelmän valossa rajapitäjänä antoi uutta kuvakulmaa alueen kehittymiseen. Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2011 toiminta ja taloudenpito ja hyväksyttiin myös hallituksen ehdotukset tulevaksi toiminnaksi vuonna 2012.


Vuosikokouksessa valittiin seuran hallitukselle puuttuvat jäsenet. Uusina jäseninä valittiin hallitukseen Pentti Simonen, Miska Vainonen ja Mailis Alaharju.  Erovuoroiset Pentti Toivanen ja Ritva Mäkelä-Kurtto jatkavat hallituksessa edelleen.  Lisäksi hallituksessa ovat Jaakko Helminen, Ritva Lahti, Eeva Mäkinen ja Tuula Heino. Asiantuntijajäseninä ovat Marja Pullinen, Päivi Ronimus ja Anja Tikkanen, joka valittiin blogin pitäjäksi. Rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä 2012 toimii Mirja Helineva.


Ansioitunut sihteeri Anja Tikkanen jätti sihteeri-rahastonhoitajan tehtävät paikkakunnalta pois muuton johdosta. Asiantuntijana Anja Tikkasta pyydettiin edelleenkin toiselta paikkakunnalta käsin hoitamaan seuran blogia, minkä hän lupasi auliisti hoitaa ja on myös hoitanut.


Toiminta

A.J. Sjögrenin syntymäpäivänä 8.5. pidettiin haravointitalkoot kirkonkylässä olevan Sjögrenin muistomerkin ympäristössä. Muistomerkki on Osmi Nyströmin muotoilema pronssireliefi kivessä vuodelta 1994. Seurakunnan työntekijät olivat raivanneet risut ja pusikot alueelta, ja nyt muistomerkki näkyy edukseen maisemassa. Yhdistys sai seurakunnalta luvan kutsua aluetta nimellä Sjögrenin puistikko. Puistikon kunniaksi nautittiin kahvit kesäkahvilassa. Sitikkalan lapsuuskodin muistomerkille vietiin kukkaset.


Kirkonkylän kesäkahvilavuoro 24. - 26.8. sujui mallikkaasti ja talkoolaisia saatiin kahvilatyöhön. Yllätyspussit toimivat edelleen ja kesäkahvilatuottoon oltiin oikein tyytyväisiä. Suuri kiitos kaikille kahvilamme asiakkaille, kahvilatyöhön osallistujille sekä tutulle taustatukihenkilölle, Hannele Piriselle.


1.9. bussiretki Sjögrenin seuralaisille ystävineen tehtiin upeaan Pernajan Malmgårdin linnaan tutustuen myös kartanoon ja maatilamyymälään. Matka jatkui Loviisaan, kiertoajelulla triviaalikoulun maisemiin sekä Pernajan keskiaikaiseen, Pyhälle Mikaelille omistettuun, tunnelmalliseen kirkkoon. Kaikki sijaitsevat hallinnollisesti nykyisin Loviisan kaupungissa. Kohteisiin olimme saaneet mainiot oppaat. Perehdyimme erityisesti Anders Johan Sjögrenin kouluvuosiin Loviisan triviaalikoulussa. Retkeen osallistui 37 henkilöä.


Kirjailija Kaari Utrio vieraili Sjögrenin Seuran ja Iitin kirjaston järjestämässä kirjailijavierailutilaisuudessa Iitin lukion auditoriossa 13.10. aiheenaan " Anders Johan Sjögren historiallisen romaanin henkilönä. Miten historiallinen romaani rakennetaan ja kirjoitetaan". Vierailun lähtökohtana oli Utrion romaani "Oppinut neiti", jossa Sjögren on ensimmäisessä luvussa sivuhenkilönä. Yleisölle näytettiin katkelma Laila Sepän kirjoittamasta ja Iitin Harrastajateatterin esittämästä A.J. Sjögrenin elämää koskevan näytelmän videotallenteesta "Kohtaus Talvipalatsissa". Tilaisuudessa oli noin 80 henkeä. Kaari Utrio vieraili samalla myös Kirkonkylässä Sjögrenin muistomerkillä ja Iitin kirkossa. Utrion mukanaan tuoma kiinnostavuus toi  Kouvolan Sanomat valokuvaajineen haastattelemaan ja kuvaamaan kirjailijan vierailua Iitin kirkolle. Näin myös seuramme sai laajempaa julkisuutta.


Ritva Mäkelä-Kurtto teki selventävän tutkimuksen Anders Johan Sjögrenin koulukaupungista, silloisesta Loviisasta ja triviaalikoulun sijainnista siellä. Koulun sijaintia eivät oppaatkaan ole osanneet kertoa vuosien varrella.


 A.J. Sjögren kävi Loviisan triviaalikoulua 1803 - 1808. Koulu oli perustettu 1760. Triviaalikoulun käyttöön valmistui uusi koulurakennus 1800. Se sijaitsi Degerbyn rusthollin länsipuolella, silloisen puukirkon eteläpuolella olevan Kirkkotorin vieressä sen itäisellä laidalla.  Vielä on jäljellä entinen rustholli, nykyinen kievari Degerby Gille, Sepänkuja 4, ja puukirkko oli nykyisen Zilton-hotellin paikalla, Brandensteininkatu 19. Uudessa koulussa alkanut Sjögrenin triviaalikoulunkäynti keskeytyi 1808, kun venäläiset miehittivät Loviisan ja koulusta tuli sairaala. Sjögren jatkoi opintojaan Porvoossa aloittaen lukion elokuussa 1808. Triviaalikoulurakennus tuhoutui Loviisan palossa 1855, samoin puukirkko.

Kiitos Ritvalle sinnikkäästä tutkimuksesta! (Lähteet:  Sirèn Olle 1995, Loviisan kaupungin historia 1745-1995. Loviisan kaupunki. Itä-Uudenmaan paino,  Sjögren, A.J. Tutkijan tieni. Suom.Aulis J.Joki. SKS)


Jäsenet ja jäsenyydet

A.J.Sjögrenin Seura kuuluu jäsenenä Suomen Kotiseutuliittoon. M.A.Castrènin seura on postittanut tiedotteitaan seurallemme.

Seurallamme on kaksi kunniajäsentä, professori Michael Branch (2001) ja Marja Pullinen (2011).


Talous

Talouden pohjana on jäsenmaksutulot. Jäsenmaksu oli 10 € henkilö. Tuloa on kartutettu talkootyöllä kesäkahvilassa omalla vuorolla. Yleiseen toimintaan ja nimettyihin hankkeisiin on haettu avustuksia.
_________________________________________________

VUODEN 2011 TOIMINTAKERTOMUS            

A.J. Sjögrenin syntymästä tuli 8.5.2011 kuluneeksi 217 vuotta. Marraskuussa 1991 perustettu A. J. Sjögrenin seura on toiminut 20 vuotta.
Seuran 20. toimintavuosi 2011 kului juhlaohjelmia suunnitellen ja toteuttaen sekä talkootyötä tehden, retkeillen ja esitelmiä kuunnellen.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana on vuonna 2011 toiminut Matti Ristola, varapuheenjohtajana Jaakko Helminen ja sihteeri-rahastonhoitajana toimi Anja Tikkanen ja muina jäseninä Ritva Mäkelä-Kurtto, Eeva Mäkinen, Pentti Toivanen, Mirja Kivinen, Tuula Heino ja Ritva Lahti. Lisäksi asiantuntijajäseninä olivat Marja Pullinen ja Päivi Ronimus-Poukka.
Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 3 kertaa.
Seuran sihteeri on huolehtinut myös rahaliikenteestä, ja kirjanpidon on hoitanut Mirja Helineva (Tili-Paulia). Tilintarkastajina ovat toimineet Virpi Närkki ja Timo Mikkola, varalla Risto Hannikainen ja Juhani Närkki.

Vuosikokous Iitin kirjastolla 28.4.2011

               Vuosikokousesitelmät olivat Päivi Ronimus-Poukan esitys A.J. Sjögrenin matkoista Virossa ja Liivinmaalla 1846 - 1852, "Terveyttä ja tutkimusta edistämässä"  sekä toisena esitelmänä Sanna-Kaisa Spoofin  ajatuksia iittiläisen perinteen keruusta ja kulttuuritoiminnan voimasta ja vaikutuksista. Tilaisuudessa seura luovutti lukiolle Marja Pullisen valokuvamuotokuvan.

Toiminta

               Seuran historiikki osa II  (vuodet 2001 – 2010) laadittiin ja julkaistiin keväällä 2011.              
AJS:n syntymäpäivänä (8.5.) seuran hallituksen jäsenet pitivät perinteiset siivoustalkoot Iitin kirkolla Sjögrenin muistomerkin ympäristössä. Kukat vietiin myös Sitikkalaan kotimökin muistokivelle.
Seurakunnan kanssa päästiin yhteisymmärrykseen muistokiven ympäristön raivaamisesta ja mahdollisuudesta nimetä puisto Sjögrenin puistikoksi (ilman mitään kaavasidoksia).

               Kirkonkylän kesäkahvilavuoro seuralla oli perjantaista sunnuntaihin 26. – 28.8.2011. Talkooväki teki kovasti työtä, ja lahjoittajien yllätyspussit menivät hyvin kaupaksi. Kahvilavuoroihin sekä leipojiksi löytyi väkeä. Tyytyväisiä oltiin taas hovihankkijana toimivan Hannele Pirisen palveluihin.
                     
               Näyttely teemalla A.J. Sjögren Kirkonkylässä ja maailmalla oli ensin esillä 22.8. -  4.9.2011 Iitin Kirkonkylän kylätalossa. Saman näyttelyn aineistoa pystyimme asettamaan esille myös lukion saliin vuosijuhlan ajaksi. Esillä oli kirjoja, kirjoituksia, kuvia ja muuta aineistoa, jotka valottivat A.J. Sjögrenin toimintaa, kielitiedettä sekä seuramme toimintaa.

Esitelmät Kouvolassa järjestettiin yhteistyössä Kymenlaakson Kesäyliopiston kanssa ja ne liittyivät juhlavuoteemme. Kuulijoita oli tietenkin mukana Kausalasta.  Ensin Kouvola-talolla oli Päivi Ronimus-Poukan esitelmä 22.9.2011 Suutarinpojasta Venäjän tiedeakatemian akateemikoksi: A.J. Sjögrenin elämä ja ura 1794 - 1855. Lokakuussa 17.10.2011  FT Marja Leinonen kertoi  A.J. Sjögrenin vaikutuksesta komin kielen tutkimukseen.

Vuosijuhla oli 11.- 12.11.2011 Iitin lukiossa. Ensin perjantaina oli esitelmät lukiolasille ja yleisölle: Tri Renate Blomberga kertoi A.J. Sjögrenin ja liivin kielen yhteydestä, liivin kielen kieliopin 150-juhlavuodesta, liiviläisyydestä ja liivin kielen nykytutkimuksesta teemalla ”Liiviläiset A.J. Sjögrenin tutkimusmatkoista nykypäivään”. Iltatilaisuudessa oli lisäksi teemana ”Edgar Vaalgamaa – Suomen viimeinen liiviläinen – ja hänen kirjallinen perintönsä”. Tästä aiheesta kertoivat Marja Pullinen ja Lauri Vaalgamaa.
Lauantaina oli varsinainen vuosijuhla, jossa erityisen näkyväksi nousi katkelma Laila Sepä näytelmästä. Kohtauksen Talvipalatsissa esittivät Iitin harrastajanäyttelijät ohjaajanaan Kimmo Räty. Lukion opiskelija videoi esityksen DVD:lle. Vuosijuhlassa kerrottiin myös seuran aikaisemmista vaiheista.

Syysretki tehtiin Tuusulan rantatielle 18.9. tutustumaan muutamiin kulttuurikohteisiin, kuten Ainola, Erkkola ja Suviranta. Mukana oli 24 henkilöä.
                     
               Dramatisointihankkeessa Laila Seppä on saanut tekstin valmiiksi. Näytelmän ylänimikkeenä on ”Mikään ei ole kuolevaisille vaikeata”, aiheena katkelmia A.J. .Sjögrenin elämästä. Laila Seppä kirjoitti näytelmän pääosin talkootyönä. 
           Päiväkirjojen verkkoeditio jatkuu Helsingin yliopiston kirjastossa.
Tiedottaminen ja kotisivut
               Vuoden aikana on toiminnasta tiedotettu jäsenkirjeellä ja Iitinseudun seurapalstalla. Seuran juhlat ja esitelmät ovat  saaneet julkisuutta lehdissä, mm. Iitinseudussa.
               Seuran blogisivut löytyvät osoitteesta www.ajsjogren.blogspot.com . Siellä on pikkujuttuja seuran nykyisistä tapahtumista, linkkejä ja valokuvia tapahtumien kronologisessa järjestyksessä. Blogi alkoi vuonna 2009.
A.J. Sjögrenille ja seuralle omistetut kotisivut ovat osoitteessa  www.ajsjogren.weebly.com , jossa on pitkiä kirjoituksia, esitelmiä ja linkkejä Sjögrenistä ja hänen toimintaansa kohdistuvasta tutkimuksesta.  Tältä sivustolta löytyy myös runsaasti kuvia.

Jäsenet ja jäsenyydet

               Seuralla on nyt kaksi kunniajäsentä: juhlavuonna 2001 nimetty professori Michael Branch  sekä vuonna 2011 nimetty  Marja Pullinen.
               Seuran jäsenmaksun maksaneita on 61 jäsentä; heistä 59 henkilöjäsentä ja 1 ainaisjäsen sekä 1 yhteisöjäsen.  A. J. Sjögrenin seura kuuluu jäsenenä Suomen kotiseutuliittoon. Liitto myönsi 2011 Marja Pulliselle liiton ansiomitalin. M. A. Castrénin seura on postittanut tiedotteitaan seuralle.

Talous     Seuran talous rakentui 10 euron jäsenmaksuille ja kesäkahvilatalkoiden tuloille. Avustuksia on saatu yleiseen toimintaan ja näytelmähankkeeseen.

___________________________________

VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS            

A.J. Sjögrenin syntymästä tuli 8.5.2010 kuluneeksi 216 vuotta. Marraskuussa 1991 perustettu A. J. Sjögrenin seura on toiminut 19 vuotta.
Seuran 19. toimintavuosi 2010 kului talkootyötä tehden, retkeillen ja esitelmiä kuunnellen.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana on vuonna 2010 toiminut Maija-Liisa Petsalo, varapuheenjohtajana Matti Ristola ja sihteeri-rahastonhoitajana toimi Anja Tikkanen ja muina jäseninä Ritva Mäkelä-Kurtto, Eeva Mäkinen, Pentti Toivanen, Matti Haukkapää, Mirja Kivinen ja Tuula Heino. Lisäksi asiantuntijajäseninä olivat Marja Pullinen ja Päivi Ronimus-Poukka.
Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 3 kertaa. Seuran sihteeri on huolehtinut myös rahaliikenteestä, ja kirjanpidon on hoitanut Mirja Helineva (Tili-Paulia). Tilintarkastajina ovat toimineet Virpi Närkki ja Timo Mikkola, varalla Risto Hannikainen ja Juhani Närkki.

Vuosikokous Iitin kirjastolla 21.4.2010

               Vuosikokousesitelmän piti Toini Leino kertoen A.J. Sjögrenin ajoista sukututkimuksen valossa.
 Toiminta
               AJS:n syntymäpäivänä (8.5.) seuran hallituksen jäsenet pitivät perinteiset siivoustalkoot Iitin kirkolla Sjögrenin muistomerkin ympäristössä. Kukat vietiin myös Sitikkalaan kotimökin muistokivelle.

               Kirkonkylän kesäkahvilavuoro seuralla oli perjantaista sunnuntaihin 6. – 8.8.2010. Talkooväki teki kovasti työtä  ja lahjoittajien  yllätyspussit menivät hyvin kaupaksi. Kahvilavuoroihin sekä leipojiksi löytyi väkeä. Tyytyväisiä oltiin taas hovihankkijana toimivan Hannele Pirisen palveluihin. Kokonaistulos laskujen maksamisen jälkeen 1590 euroa, joka on todella hyvä tulos.

Marraskuun esitelmätilaisuus oli 25.11.2010 Iitin kirjastossa. Esitelmän piti fil.tohtori Kari-Matti Piilahti. Hän kertoi salintäyteiselle yleisölle iittiläisistä kylistä ja kyläelämästä 1800-luvulla. Esille tulivat Sitikkalan kylän ja Iitin Kirkonkylän elinehdot ja elämäntapa A.J. Sjögrenin aikana.  Stipendinä jaettiin Päivi Ronimus-Poukalle 1.000 euron apuraha (väitöstyön viimeistelyyn).

Kevätretki Helsinkiin Kansallisarkiston Inkeri-näyttelyyn 22.4.2010, mukana 24 henkilöä. Tutustuttiin näyttelyyn tri Toivo Flinckin opastuksella, jolloin A.J. Sjögrenin osuus inkeriläistutkijana tuli korostetusti esille.

Syysretki Tampereen seudulle 28.8. tutustumaan muutamiin kohteisiin, kuten Laukon kartanoon Vesijärvellä ja Hatanpään kartanon puutarhaan Tampereella. Laukko oli tuttu paikka sekä Sjögrenille että Lönnrotille. Mukana oli 19 henkilöä.
                     
               Dramatisointihankkeessa on tehty ”näkymätöntä” työtä koko vuosi. Idea on saada tekstiä näytelmälliseen esitykseen aiheena AJ Sjögrenin elämä. Laila Seppä on jatkanut tekstin muokkaamista. Hanke sai lähtölaukauksensa, kun saatiin avustusta Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahastolta 3000 €. Aino Vallin rahasto antoi aikaisemmin 500 euron apurahan.
 Päiväkirjojen verkkoeditio
                      Jatkuu Helsingin yliopiston kirjastossa.
 Tiedottaminen ja kotisivut
               Vuoden aikana on toiminnasta tiedotettu jäsenkirjeellä ja Iitinseudun seurapalstalla. Julkisuutta on saatu myös Iitinseudussa kevään ja syksyn esitelmätilaisuuksien yhteydessä.
               Seuran blogisivut löytyvät osoitteesta www.ajsjogren.blogspot.com . Siellä on pikkujuttuja seuran nykyisistä tapahtumista, linkkejä ja valokuvia kronologisessa järjestyksessä. Blogin alkamispäivä oli 20.7.2009.  A.J: Sjögrenille ja seuralle omistetut kotisivut ovat  www.ajsjogren.weebly.com , jossa on pitkiä tarinoita ja runsaasti kuvia Sjögrenistä ja hänen toimintaansa kohdistuvasta tutkimuksesta.
 Jäsenet ja jäsenyydet
               Seuralla on kaksi kunniajäsentä: juhlavuonna 2001 nimetyt professori Michael Branch ja kunnallisneuvos Osmo Ristola.

               Seuran jäsenmaksun maksaneita on 67 jäsentä; heistä 62 henkilöjäsentä ja 3 ainaisjäsentä sekä 2 yhteisöjäsen.  A. J. Sjögrenin seura kuuluu jäsenenä Suomen kotiseutuliittoon. M. A. Castrénin seura on postittanut tiedotteitaan seuralle.

Talous     Seuran talous rakentui 10 euron jäsenmaksuille ja kesäkahvilatalkoiden tuloille. Avustuksia on saatu yleiseen toimintaan.

16.2.2011    Hallitus