A. J. SJÖGRENIN SEURAN TIEDOTUSBLOGI

A. J. SJÖGRENIN SEURAN TIEDOTUSBLOGI

tiistai 17. toukokuuta 2022

A.J.Sjögren-muistoreliefi lahjoitettiin Helsingin yliopistolle


Iitin Sitikkalassa Mankalan koskien äärellä syntyneen Anders Johan Sjögrenin muistoreliefi luovutettiin 20. päivänä huhtikuuta Helsingin yliopistolle. Yliopiston puolesta reliefin vastaanotti humanistisen tiedekunnan varadekaani Mikko Saikku(vas.) ja professori Riho Grünthal. Matti Ristola keskellä.

Lahjoittaja on iittiläisessä A.J. Sjögrenin seurassa aiemmin puheenjohtajana toiminut lääketieteen tohtori ja dosentti Matti A. Ristola. Hänen isänsä, Osmo Ristola, oli seuran perustaja- ja kunniajäsen. Lahjoittaja on iittiläislähtöinen ja A.J. Sjögrenin sukulainen. Viime vuonna A.J. Sjögrenin seura ry. täytti 30 vuotta.

 Reliefin luovuttaminen juuri Helsingin yliopistolle oli hyvin perusteltua. Käytyään Loviisan triviaalikoulun ja Porvoon kymnaasin Sjögren siirtyi opiskelemaan Turun Keisarilliseen Akatemiaan ja valmistui sieltä vuonna 1819. Akatemia tuhoutui Turun suuressa tulipalossa vuonna 1827, siirrettiin sen jälkeen Helsinkiin ja jatkaa nykyään toimintaansa Helsingin yliopistona.

 

                            Matti Ristola lahjoitti isänsä A,J,Sjögren reliefin Helsingin yliopistolle.

Reliefi ripustettiin Helsingin yliopiston Metsätaloon suomalais-ugrilaisen ja pohjoismaisen osaston käytävän seinälle. Kyseisen käytävän varrella on suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opettajien ja tutkijoiden huoneet. Käytävän seinillä on taideteoksia myös muista alan merkkihenkilöistä.

 Sjögren oli kansainvälinen uranuurtaja ja ensimmäinen suomalainen suomalais-ugrilaisten ja kaukasialaisten kielten ja kansojen kenttätyötä tehnyt tutkija sekä Pietarin Tiedeakatemian Etnografisen museon perustaja ja ensimmäinen johtaja. Sjögreniä varten luotiin suomensukuisten ja kaukasialaisten kansojen kielten ja kansatieteen akateemikon virka Pietarin Tiedeakatemiaan.

 Iittiläinen taiteilija Osmi Nyström teki A.J. Sjögrenistä useita erilaisia muistoreliefejä vuonna 1994.Niistä ainut pronssiin valettu on kiinnitetty A.J. Sjögrenin nimikkopuistikossa sijaitsevaan muistokiveen. Muut reliefit on tehty kipsiin ja ne ovat muodoltaan ovaaleja, joko umpinaisia tai avoimia. Yliopistolle luovutettu reliefi on tehty kipsiin ja on muodoltaan umpinainen.

 Sjögren-muistoreliefejä on muun muassa Iitin kunnankirjastossa ja Iitin lukiossa. Reliefejä on luovutettu Sjögreniin läheisesti liittyville henkilöille ja organisaatioille myös ulkomaille: esimerkiksi merkittävälle Sjögren-tutkijalle, professori Michael Branchille Lontoon yliopistoon, Pietarin Tiedeakatemialle, Tarton yliopistolle, Liiviläisten Heimotalolle Latviaan Košragsin kylään Riianlahden Liivinrannalle sekä liiviläistaustaiselle Edgar Vaalgamaalle, joka kirjoitti laajan liiviläisten historiaa ja kulttuuria käsittelevän teoksen ja joka kuoli rovastina Iitin seurakunnassa.


Kuvat: Mari Siiroinen, Helsingin yliopisto, editointi Jaakko Helminen

Teksti: Mari Siiroinen ja Ritva Mäkelä-Kurtto, A.J. Sjögrenin seura ry.

Julkaistu Iitinseutu-lehdessä 16.toukokuuta 2022

perjantai 25. helmikuuta 2022

Kalevalan päivänä 2022 Iitin kirjasto ja A.J. Sjögrenin seura kutsuvat kiinnostuneita Iitin kirjaston Kirmo-saliin ma 28.2.2022 klo 14-16 seuraamaan Kalevalan päivän seminaaria ”Sammon arvoitus”, jonka Suomalaisen Kirjallisuuden Seura lähettää striimattuna netin kautta. Päivään sopivaa tarjoilua. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa !


Väinämöinen kiinnittää neidon hiuksista kielet kanteleeseen on aiheena ensimmäisessä Kalevala-aiheisessa maalauksessa. Ruotsalaisen ja Suomessakin vaikuttaneen, taidemaalarin Johan Blackstadiuksen (1816–1898) teos on vuodelta 1851. Elias Lönnrot oli 1849 saanut kansalliseepoksemme kokonaan julkaistuksi. Akseli Gallen-Kallela (1865-1931) aloitti Kalevala-aiheiset työnsä vasta vuosisadan lopulla. (Teksti Ritva Mäkelä-Kurtto)maanantai 22. marraskuuta 2021

A.J.Sjögrenin seuran 30-vuotisjuhla 11.11.2011

 A.J.Sjögrenin seura juhli 30-vuotista toimintaansa 11.11. 2011 Iitin lukiolla. Paikalla oli yli 30 jäsentä ja seuran ystävää. Tilaisuuden ensimmäinen puhuja oli Turun yliopiston tutkija FT Heli Rantala. Hän kertoi  ”Sanojen liike, Sjögren ja Iitin haaste ”- Koneen säätiön rahoittamasta kolmivuotisesta projektista, jossa on mukana viisi tutkijaa. Konkreettisin ja Iittiä koskeva osa on suunnitelma Kirjavaelluksesta kävellen Sitikkalasta Hämeenlinnan kautta Turkuun jäljitellen Sjögrenin 1813 tekemää matkaa Turun Akatemiaan. Tietoa projektista löytyy verkkosivuilta ”sanojenliike.utu.fi.”Projekti löytyy myös YouTubesta.


Seuran historiikin esittely:

Seuran perustaja- ja kunniajäsen Marja Pullinen kertoi ratkaisevista hetkistä 30 vuotta sitten.  Michael Branch oli tehnyt esityksen seuran tarpeellisuudesta mm. tulevan Sjögrenin juhlavuoden vuoksi. Seura perustettiin 11.11.1991 rehtori Kaarlo Ståhlbergin kotona.
Mailis Alaharjun mieleenpainuvin muisto seuran toiminnasta oli Iitin kirkon vanhan alttaritaulun konservointi ja palautus kirkkoon vuonna 2018.Kyseessä oli C.P. Elfströmin  1830 maalaama Iitin kirkon ensimmäinen alttaritaulu. Mailis Alaharju on koonnut historiikkiin hallituksen toiminnan.

 Ritva Mäkelä-Kurtto oli seurahistoriikin toimitustyön kirjoittaja ja päätoimija. Merkittävimmät kohokohdat kymmenen viimeisen vuoden aikana olivat Kulttuuriretki Pietariin 2013, vanhan alttaritaulun takaisin kirkkoon saattaminen, puheenjohtajan osallistuminen Suomen ulkoministeriön matkaan Pohjois-Ossetiaan 2018 ja Päivi Laineen väitöstilaisuus A.J.Sjögrenistä 2020.

”Kolme vuosikymmentä Sjögrenin seurassa. Historiikki ajalta 2011-2020”-julkaisua on saatavissa seuran puheenjohtajalta ja sihteeriltä. 70- sivuinen nelivärikierrekansio maksaa 20 e. Saatavana myös pdf-tiedostona.

Turun yliopiston dosentti, FT  Jukka Sarjala työskentelee erikoistutkijana Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineessa ja on mukana edellä mainitussa Sanojen liike-projektissa. Hänen teoksensa Turun romantiikka sisältää kuvauksia Sjögrenin ylioppilasvuosilta 1810-luvun Turussa. Tänä syksynä häneltä on ilmestynyt julkaistu Kiertävät kirjat Historiallisessa Aikakauskirjassa aiheena  painotuotteiden aineellis-sosiaalinen vaikuttavuus Anders Johan Sjögrenin elämässä ja opiskelussa 1810-luvulla.

Kirjahankintoihin liittyi Sjögrenin kokema  voimakas kirjahalu, boklust, joka vei mennessään ja jopa ylitti lukuhalun. Sjögren etsi, osti, sidotutti, kuljetti ja kierrätti kirjoja ja muita painotuotteita sekä neuvotteli  niiden ostamisesta ja myymisestä. Tällainen toiminta kehitti Sjögrenin taitoja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Samalla ne kasvattivat hänen tuttavapiiriään. Kun lukuhalu oli avain hyvään yleissivistykseen, kirjahalu varmisti Sjögrenin osallistumisen häntä ympäröivään sosiaaliseen elämään.  Tämä oli ”introvertille” Sjögrenille erityisen tärkeätä. Nämä kaksi halun muotoa yhdistyivät ystävyyksiä luovassa toimeliaisuudessa, jonka rakkaus kirjoihin ja yhdessä lukemiseen synnytti 1810 luvun porvoolaisissa lukiolaisissa ja myöhemmin Turun ylioppilaissa.                    Heli Rantala ja Jukka Sarjala A.J.Sjögrenin  muistokivellä Iitin kirkolla 12. 11,2011


 Vuonna 2018 Pohjois-Ossetia Alaniassa vieraillut Jaakko Helminen kertoi Sjögrenin merkityksestä maan identiteetille ja vaikutuksesta kansan kieleen  ja kulttuuriin. Sjögrenin tutkimusmatka Kaukasukselle tapahtui vv. 1835-38. Osseetin kielioppi ja sanakirja valmistui 1844 Pietarissa ja Sjögren sai tästä kunniaa sekä kunniamerkkejä sekä palkankorotuksen, mutta myös lisää työtä, kun hänet nimitettiin akatemian etnografisen museon palkattomaan johtajan virkaan.Suomen kulttuurivaihtoretkikunta isäntineen . Seinällä Ossetian suurmiehet  ensimmäisenä vas. A.J.Sjögren, osseettien kirjakielen isä.  Hänelle on myös. omistettu  Vladikavkasissa oma katu.
Kuvassa Ossetiasta lahjaksi saatua kirjallisuutta joka käsittelee maan historiallista perintöä Alaanien ajoilta. Paksu "tiiliskivi" on Sjögrenin Osseetin kieliopin ja sanakirjan  1844  jälkipainos.


Sjögrenille  on omistettu  Vladikavkasissa Akateemikko Sjögrenin nimikkokatu
Tilaisuuden päätössanat lausui  rehtori Ari Toropainen. Seuran historia ja Iitin lukion tiet ovat kulkeneet yhtä kolmenkymmenen vuoden ajan. A.J.Sjögren tarjoaa nykykoululaisille hyvä esikuvan vaatimattomista  kotioloista lähteneen pojan kehityksestä ja  noususta sosiaalisessa arvoasteilossa akateemikon arvoon asti.  Sjögren liittyy myös 1800-luvun suurten tutkimusmatkailijoiden joukkoon.  Yhdysvallat tutki Missisippi-Oregonia aluetta, britit Afrikkaa ja Venäjä halusi lisää tietoa laajan alueensa maista ja kansoista.

Seuran 30-vuotis historiikki on omistettu Iitin lukiolle. Koko tilaisuus tallennettiin ja striimattiin  verkkoon. Se on löydettävissä YouTubesta:

A.J. Sjogrenin seuran 30-vuotisjuhla | Same-eYes Oy TAI Same-eYes Vihde - YouTube


lauantai 6. marraskuuta 2021

A.J.Sjögrenin seuran 30-vuotisjuhlan ohjelma 11.11.2021

 

 

 

A.J. Sjögrenin seuran 30-vuotisjuhla 11. marraskuuta 2021

Iitin lukio, Anttilantie 2, 47400 Kausala 

 

OHJELMA

 

17.00          Näyttely Sjögrenin ja seuran matkoista yhteisiin kohteisiin

17.30             Kakkukahvit, Virpin Keittiö

18.00          Avaus, Samuel Helinevan pianoesitykset: Snuuki Land (säv. Samuel Helineva) ja Appelpark (säv. Samuel Helineva)

18.10          ”Sanojen liike, Sjögren ja Iitin haaste”-esitelmä, Heli Rantala, Turun yliopisto

18.35          A.J. Sjögrenin seuran 30-vuotishistoriikki julkaistaan, Marja Pullinen, Ritva Mäkelä-Kurtto ja Mailis Alaharju 

19.00   Kerttu Ikosen ja Susanna Vesan lauluesitys musiikin opettaja Milla

Pohjolan johdolla: Tulkoon mitä vaan (säv. Lauri Tähkä, san. Lauri Tähkä / Tuure Kilpeläinen, sov. Paula Vesala / Aili Järvelä / Jutta Rahmel)

 

19.10          ”Kirjoja ja taas kirjoja. A. J. Sjögrenin ylioppilasvuosista Turussa”, Jukka Sarjala, Turun yliopisto 

19.35          A.J. Sjögren muistetaan yhä Pohjois-Ossetiassa, Jaakko Helminen 19.55          Päätössanat, Ari Toropainen, Iitin lukio

 

 

tiistai 2. marraskuuta 2021

Seuran 30-vuotisjuhla tässä kuussa

 A.J. Sjögrenin seuran 30-vuotisjuhlaa vietetään torstaina 11.11.2021 Iitin lukion tiloissa

Näyttely alkaa klo 17  ja kakkukahveille tullaan klo 17.30. Juhlaseminaari alkaa klo 18. Aiheina ovat mm. katkelmat vuosien varrelta sekä asiaa Sjögrenistä kirjafanina; "Sanojen liike, Sjögren ja Iitin haaste" ja "Kirjoja ja taas kirjoja; Sjögren ylioppilasvuosina Turussa".

Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!

tiistai 14. syyskuuta 2021

A.J.Sjögrenin Seuran blogin ylläpitäjä vaihtuu

 Tämän blogin ylläpito ja päivitykset siirtyvät A.J.Sjögrenin Seuran hallituksen jäsenten hoidettavaksi. Seura haluaa kiittää Anja Tikkasta ahkerasta yli vuosikymmenen kestäneestä blogitiedotuksesta.

Seuran perustamisesta tulee kuluneeksi 11.marraskuuta 30 vuotta. Suunnittelemme tuona päivänä Iitin lukiolla  pidettävää juhlaa. Tilaisuudessa julkistetaan seuran toiminnasta kertova historiikki. Ohessa löytöjä seuran arkistosta.


tiistai 29. syyskuuta 2020

Päivi Laineen väitöskirja on luettavissa netissä

Päivi Laineen väitöskirja ´Suutarinpojasta Venäjän tiedeakatemian akateemikoksi, A. J. Sjögrenin ura Pietarissa 1820 - 1855´  löytyy netistä luettavaksi osoitteessa   https://trepo.tuni.fi/handle/10024/122921   . Linkki vie esittelysivulle, jonka vasemmalla puolella näet sinisen kansikuvan alla sanat  Avaa tiedosto sekä uuden linkin heti alla. Siitä sinulle avautuu itse väitöskirja luettavaksi.

Kirjassa on liitteineen ja karttoineen kaikkiaan 262 sivua. Siitä löyvät myös tiivistelmä ja englanninkielinen yhteenveto.