A. J. SJÖGRENIN SEURAN TIEDOTUSBLOGI

A. J. SJÖGRENIN SEURAN TIEDOTUSBLOGI

perjantai 15. huhtikuuta 2011

Esitelmäilta ja vuosikokous huhtikuussa 2011

Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen torstaina 28.4.2011 klo 18 Iitin lukiolle.Vuosikokouksen asioina ovat mm. edellisen vuoden talouden ja toiminnan hyväksyminen, kuluvan vuoden toiminnan suunnittelu ja hallituksen jäsenten täydentäminen sekä puheenjohtajan valinta.
Ennen varsinaista kokousta nautimme kahvit. Koska nyt on yhdistyksemme 20. toimintavuosi alkamassa, on illan ohjelmassa myös muuta: Vilppu Eloranta soittaa pianokappaleen. Seuraavaksi lahjoitamme lukiolle Marja Pullisen muotokuvan.
Kokouksissamme on aina mukana tiedollinen puoli, tällä kertaa kuulemme kaksi lyhyttä esitystä. Päivi Ronimus kertoo A.J. Sjögrenin matkoista Virossa ja Liivinmaalla 1846 - 1852, "Terveyttä ja tutkimusta edistämässä". Sanna-Kaisa Spoof kertoo iittiläisen perinteen keruusta 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. 
Tämän jälkeen alkaa varsinainen vuosikokous. Tilaisuudessa on saatavilla uusi seuran historiikin toinen osa (moniste vuosilta 2001 - 2010).

maanantai 4. huhtikuuta 2011

Toimintasuunnitelma 2011

Kokoukset

Vuosikokous pidetään sääntöjen mukaan maalis-huhtikuussa. Yhdeksänjäseninen hallitus kokoontuu tarvittaessa.   Stipendejä jaetaan perinteisesti marraskuun esitelmätilaisuudessa.

Näytelmähanke A.J. Sjögrenistä
Tavoitteena A.J. Sjögrenin merkityksen tunnetuksi tekeminen on seura lähtenyt toteuttamaan näytelmähanketta. Näytelmän keinoin tuodaan yleisölle esille värikkäitä tapahtumia A.J. Sjögrenin elämästä. Hankkeeseen saatu avustuksia (saatu Kymenlaakson Kulttuurirahastolta ja Aino Vallin Rahastosta). Laila Seppä on saanut tekstin valmiiksi. Käytännön toteutus tehdään Kimmo Rämän kanssa. Osa näytelmästä saataneen esille viimeistään marraskuussa 2011.
Retket
Retkiä tehdään resurssien mukaan. On keskusteltu retkestä Ainolaan ja/tai muutamista Etelä-Suomen kartanomiljöistä tutustumiskohteina.
Kesäkahvilatalkoot
Seuran talouden kannalta tärkeä kesäkahvilatoiminta keskittyy elokuun loppuun  26. – 28.8.2011. Jäsenten toivotaan edelleen tulevan mukaan lahjoittajina ja muina talkoolaisina.
Muu toiminta
Entiseen tapaan huolehditaan Sjögrenin syntymäpäivän (8.5.) aikoihin Iitin kirkonkylässä olevan muistomerkin kukittamisesta ja ympäristön kunnostamisesta. Myös Sitikkalassa olevan syntymäpaikan muistokivelle viedään kukkatervehdys. Muistokiven on kotiseutu- ja kulttuurilautakunta aikanaan pystyttänyt.

Kymenlaakson Kesäyliopiston kanssa järjestetään marraskuussa seuramme 20-vuotisesitelmät. Tänä vuonna on kulunut 150 vuotta liiviläisten sanakirjan julkaisemisesta, mikä tekee tästä vuodesta myös Liivin kulttuurin juhlavuoden. Sjögrenin suuri osuus liiviläisten tutkimisessa tullee esitelmissä esille.Myös Kouvolassa Kesäyliopisto järjestääaiheeseen liittyviä luentoja alkusyksystä. 
Jäsenhankinta  
Jäsenmäärää pyritään kartuttamaan, koska jäsenmaksu (10 euroa) yhdessä kesäkahvilatalkoilla hankittujen varojen kanssa mahdollistaa stipendien jakamisen Sjögrenin elämäntyön tunnetuksi tekemiseen.
Tiedotus
Tiedotus hoidetaan jäsenkirjeiden (sähköisesti myös) ja Iitinseudun välityksellä sekä seuran blogin ja kotisivujen kautta internetissä
www.ajsjogren.weebly.com                            www.ajsjogren.blogspot.com

Vuoden 2010 toimintakertomus on tässä blogissa SIVULLA, jonka nimi on "Mikä seura" , katso ylhäältä kuvan alta ja klikkaa.