A. J. SJÖGRENIN SEURAN TIEDOTUSBLOGI

A. J. SJÖGRENIN SEURAN TIEDOTUSBLOGI

maanantai 29. huhtikuuta 2013

Aulis J. Joen syntymästä 100 vuotta

A.J. Sjögrenin omaelämäkerran suomentajan, professori ja orientalisti  Aulis J. Joen (1913 - 1989) syntymän muistoksi ja elämäntyön kunnioittamiseksi  suomalaisugrilainen seura järjesti 100-vuotisjuhlaseminaarin 19.4.2013. Samassa  seminaarissa juhlittavana oli myös professori Erkki Itkonen (1913 - 1992). Molemmat ovat  toimineet Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten  kielten ja kirjallisuuksien laitoksella vakinaisina professoreina. Aulis J. Joki toimi  suomalaisugrilaisen kielentutkimuksen professorina vuosina 1965 - 1977 ja Erkki Itkonen  hiemen aikaisemmin, eli vuosina 1956 - 1963.

Suomen kielen professorit ovat alusta asti olleet keskeisesti mukana paitsi luomassa ja  kehittämässä suomalaista kielitiedettä myös rakentamassa suomalaisten kansallista, kulttuurista ja valtiollistakin identiteettiä. Virkaanastujaisluennossaan ensimmäinen  suomen kielen ja kirjallisuuden professori Matthias Alexander Castrén (professorina  1851 - 1852) sanoi: "Kielen mukana ei seiso ja kaadu vain kansallinen kulttuurimme vaan  myös koko olemassaolomme kansana." Hänen seuraajansa Elias Lönnrot (professorina 1853 - 62)  rakensi työllään perustaa nykyiselle kirjakielelle ja suomenkieliselle kulttuurille.

Kansallisbiografian mukaan Aulis J. Joki oli sodanjälkeisen Suomen monipuolisimpia  kielentutkijoita, joka johdonmukaisesti jatkoi kansallista tutkimusperinnettä kahdella  keskeisellä saralla, fennougristiikassa ja altaistiikassa. Joen panos oli merkittävä myös  suomen kielen etymologisen tutkimuksen alalla. Ehkä kauskantoisin Joen saavutus oli Aasian-tutkimuksen vakiinnuttaminen Suomen akateemiseen järjestelmään luomalla perustan maan ainoalle ulkoeurooppalaisten alueiden opetus- ja tutkimuskeskukselle, Helsingin  yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitokselle.

Aulis J. Joki on suomentanut myös muita teoksia, kuten esimerkiksi italiankielestä "Marko  Polon matkat". 1. suomennettu painos ilmestyi 1957 ja 2. painos 2002.

Aulis J. Joen ääntä voimme yhä edelleen kuulla ja kuunnella Yle:n elävän arkiston  äänitteestä, jossa hän kertoo tutkimusmatkailija Kai Donnerin (1888 - 1935) matkoista.  Äänite on vuodelta 1962 ja äänitteen kesto on noin 18 minuuttia (Linkki ääniteeseen).

A.J. Sjögrenin omaelämäkerran suomentajakin on siis ollut merkittävä kielentutkija!
(Ritva K.)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti