A. J. SJÖGRENIN SEURAN TIEDOTUSBLOGI

A. J. SJÖGRENIN SEURAN TIEDOTUSBLOGI

lauantai 9. toukokuuta 2015

Vuosikokous 2015

Seuran vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Iitin lukiolla. Mukana oli 16 seuran jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2014, vahvistettiin seuran tilinpäätös samalta vuodelta ja myönnettiin tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus.
Jäsenmaksuista päättämisen kohdalla kokous halusi korottaa vuosimaksun henkilöltä 20 euroon, yhteisöiltä 45 euroon ja ainaisjäsenmaksuksi jäi 100 euroa.

Kokouksessa hyväksyttiin myös hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015 sekä talousarvio. Mukana on mm. elokuinen retki Vihtiin, Kotkaniemen kartanoon sekä samalla  piipahtaminen Mäntsälän hautausmaalla. Sinne on haudattu A.J. Sjögrenin vanhin tytär Berta Sofia Aspelund (1832 - 1906). Toimintasuunnitelma: katso blogipäiväys 27.3.2015.

Seuran hallituksen erovuoroisia jäseniä valittiin uudelleen hallitukseen ja uudeksi jäseneksi valittiin Riku Rönnhalm. Näin hallituksessa ovat Jaakko Helminen, Liisa Alatalo, Ritva Lahti, Eeva Mäkinen, Mailis Alaharju, Ritva Mäkelä-Kurtto, Miska Vainonen, Pentti Simonen ja Riku Rönnholm. Asiantuntijajäseninä jatkavat Marja Pullinen ja Päivi Laine (ent. Ronimus). Seuran kotisivuja ja blogia hoitaa edelleen Anja Tikkanen. Seuran rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä on jatkossakin Mirja Helineva.

Muuna asiana kokous keskusteli Iitin kirkon vanhan alttarimaalauksen kohtalosta. Marja Pullinen esitteli seikkaperäisesti seuran hallituksen tekemän aloitteen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alttarimaalauksen siirrosta Iitin kotiseutumuseosta takaisin kirkkosalin seinälle seurakuntalaisten nähtäväksi sekä mahdollisesta konservoinnista ennen siirtoa. Asiasta käytiin keskustelua puolesta ja vastaan.
- Liisa Alatalo esitti pelkonsa siitä, että alttarimaalauksen kunnostuksesta voisi tulla alttarimaalauksen omistajalle, Iitin seurakunnalle, iso lasku ja että konservointiin tarvittavat varat voitaisiin mieluiten käyttää muuhun, tätä parempaan, tarkoitukseen. Lisäksi hän epäili, olisiko kirkon kuori paras sijoituspaikka alttarimaalaukselle.
- Jaakko Helminen toi terveisiä Italiasta kertomalla, että siellä vanhaa taidetta ja kulttuuria pyritään kaikin keinoin suojelemaan ja säilyttämään. Hänen mielestään näin tulisi tehdä myös Suomessa.
- Eila Metsäpelto toi esille oman ja taidemaalariserkkunsa Pirkko Aarion näkemyksen C.P. Elfströmin alttarimaalauksesta. Heidän mielestään kyseinen alttarimaalaus on taiteellisesti arvokas, ehkä jopa arvokkaampi kuin nykyinen alttaritaulu, ja tulisikin tarvittaessa restauroida ja sen jälkeen mitä pikimmin saattaa arvoiseensa paikkaan kirkkosaliin.
Vuosikokous tuki aloitetta ja antoi hallitukselle luvan asian jatkovalmisteluun parhaaksi katsomallaan tavalla. Lisäksi sovittiin, että A.J. Sjögrenin syntymäpäivänä (8.5.2015) Iitin Kirkonkylässä hänen nimikkopuistikossaan järjestettävien siivoustalkoiden yhteydessä käydään tutustumassa C.P. Elfströmin alttarimaalaukseen Iitin kotiseutumuseossa. 
Lisäksi Eila Metsäpelto toi kokouksessa julki kiitokset siitä, että A.J. Sjögrenin Seura on taloudellisesti tukenut Aino Vallin elämäkertakirjan valmistelua. Kyseinen kirjaprojekti etenee suunnitelmien mukaisesti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti